činnosť za rok 2014 - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

činnosť za rok 2014

Archív činnosti

Touto cestou sa chceme poďakovať anonymným darcom potravinovej pomoci (ryby, maslo, múka, cestoviny...), ktorou nás obdarovali 14.12.2014 za čo veľmi pekné ďakujeme.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 26.11.2014 sme ukončili pásmo stretnutí so študentmi Súkromnej Duffincovej hotelovej akadémie v Michalovciach, ktorí sa každý týždeň zúčastňovali školského projektu: „Šialený? No a!“
V priebehu 5 týždňov sa tohto projektu zúčastnilo 61 študentov 1. až 5. ročníka tejto školy. Študentom sme poskytli informácie ohľadom duševných chorôb s expertmi vo vlastnej veci, ktorí im vyrozprávali svoje vlastné príbehy zo života s chorobou.

Krátky postreh študentov:
„Prinieslo mi to veľa do budúcna. Určite ma to poučilo pozerať sa na ľudí inak ako doteraz. Nebrať ich ako nebezpečenstvo, ale ako ľudí v problémoch, ktorým treba pomôcť. Ďakujem. Určite by to chcelo viac takých sedení.“
„Cením si ľudí, čo to proste zvládli a netreba ich odcudzovať za to. Sú to takí istí ľudia ako každý jeden. A prinieslo mi to, že ľudia ako duševne chorí majú skúsenosti, ako sa popasovať s chorobou.                
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať žiakom Strednej zdravotníckej školy a ich vyučujúcim Mgr. Anne Džadovej, Mgr. Martine Stankovej a PhDr. Zuzane Šelepcovej za darované potraviny, ktoré nám boli poskytnuté vďaka potravinovej zbierke, ktorá sa uskutočnila 16.10.2014 na ich škole pri príležitosti "Dňa boja proti hladu".

Naše poďakovanie tiež patrí otcovi Tomášovi, ktorý nám tiež daroval potraviny, napr. čerstvú zeleninu, pečivo a chlieb, rôzne zaváraniny, džemy, cukor, olej, ryžu, trvanlivé mlieko, a iné.  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA  
                                                                                                                                                                                  

Dňa 10. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia pripravillo Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach (ďalej ZOS) v spolupráci s Integrou, o. z. v Galérii ZOS v Michalovciach výchovno–vzdelávacie podujatie zamerané na destigmatizáciu duševných chorôb s názvom „Duša - poznáme ju?“. Už samotný názov vyvolával množstvo otázok, na ktoré sme sa spoločne snažili nájsť odpoveď.
Stretnutie sa zúčastnili vysokoškoláci z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaného pracoviska Michalovce. Program pozostával z krátkeho dokumentárneho filmu natočeného v Michalovciach s názvom „Život heißt Leben“ (v prekl. Život znamená žiť), v ktorom si hlavnú úlohu zahrali ľudia s duševnou chorobou a rozprávali svoj príbeh. Po filme nasledovala prezentácia o duševnom zdraví pod vedením PaedDr. Zuzany Karolovej - pracovníčky Integry, o. z., ktorú svojimi reálnymi príbehmi dopĺňali klientky Integry p. Adela a p. Martina. V závere boli prítomní odoznámení o 12 bodoch, ktoré prispievajú k dobrému duševnému zdraviu.

Krátky postreh študentov z podujatia:
„Dozvedela som sa bližšie o činnosti OZ Integra, taktiež formou prezentácie ako aj výpovedí klientky som si urobila väčšiu predstavu ohľadom duševných ochorení ako aj ich riešením a prevencie.“
„Na tomto stretnutí som nadobudol pocit ohrozenia z toho, ako významne a značne dokáže duševné ochorenie zmeniť a ovplyvniť nielen život človeka samotného, ale aj jeho okolia. Aj keď som sa dozvedel, resp. si potvrdil svoju znalosť o tom, že týmto ľuďom je pomáhané a do istej miery je o nich postarané, tento pocit vo mne stále pretrváva. Som rád, že som si mohol vypočuť ľudí, ku ktorým bol osud takto nepriaznivo naklonený. Ďakujem za prednášku."

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INTEGRA - 20. rokov v oblasti duševného zdravia


V dňoch 25.09.2014 – 26.09.2014 Integra, o. z. oslávila 20. rokov  v oblasti duševného zdravia.

Prvý deň osláv pozostával zo zábavy a súťaži pre deti i dospelých. V dopoludňajších hodinách bol pripravený program vo Veľkej sále v MsKS, kde sa ako prví ujali otvorenia podpredseda Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík a primátor Mesta Michalovce Viliam Záhorčák, ktorí pri tejto udalosti odovzdali Združeniu pre duševné zdravie – Integra, o.z. Michalovce plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 20. výročia pôsobenia v oblasti duševného zdravia.
                                                                                                                               
Na začiatku bol premietaný film o duševnom zdraví pod názvom „Život znamená žiť“. Po ňom bol  odprezentovaný preventívny program pre školy o duševnom zdraví s názvom: “Šialený? No a!“, kde vystúpil aj Norbert Gӧller z Nemecka, odkiaľ Integra, o. z. tento preventívny program prevzala a tým sa zaradila medzi prvých v rámci Slovenska ale aj Európy. Medzi tým program spestrili svojím vystúpením žiaci z umeleckej školy Talent-Um v Michalovciach.
                                                                                                                             
Popoludňajší program bol venovaný deťom i dospelým, ktorí mali možnosť si v tvorivých dielňach vyskúšať rôzne techniky, ktoré sa používajú na pracovnej terapii v Integre, o. z. a pre deti bola pripravená Cesta rozprávkou, kde sa stretávali s rozprávkovými bytosťami a plnili rôzne úlohy, za ktoré na konci dostávali odmenu. Deti, ktoré chceli, si mohli zaskákať aj na trampolíne. Medzi tým sa na tribúne ostatným venovala hudobná skupina Bikaver a cez prestávky boli krátke vstupy o duševnom zdraví. Záver programu obohatilo vystúpenie Divadla pri fontáne.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Druhý deň  sa uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom INTEGRÁCIA, kde vystúpili odborníci nielen z oblasti duševného zdravia. Konferencie sa zúčastnila aj dobrovoľníčka z Amerických mierových zborov Ch. Reiss, ktorá na Slovensku pôsobila v rokoch 2000 – 2002. Konferencia bola verejnosti prístupná a aj toto bol spôsob, ako sa prezentovala téma duševného zdravia.

Naše veľké ĎAKUJEM patrí:
Mestu Michalovce a Košickému samosprávnemu kraju (za prevzatie záštity nad podujatím),
Ministerstvu kultúry SR,
Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach,
Hudobnej skupine Bikaver,
Divadlu Pri fontáne,
Služby mesta Michalovce,
Zemplínskemu osvetovému stredisku,
neziskovej organizácii Pro Mente, n. o.,
individuálnym darcom,
organizátorom (zamestnancom a klientom občianskeho združenia Integry),
a dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili na inzerát, že hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníkom zo Strednej odbornej školy technickej, odbor:  sociálno-výchovný pracovník.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky