činnosť za rok 2015 - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

činnosť za rok 2015

Archív činnosti

Výchovno - vzdelávacie podujatie "PODOBY DUŠE"

Dňa 9.10.2015 sme sa stretli v Zemplínskom osvetovom stredisku s 25 študentmi z Gymnázia Ľudovíta Štúra, kde bolo výchovno – vzdelávacie podujatie „PODOBY DUŠE...“ zamerané na destigmatizáciu duševných ochorení. Toto stretnutie sa konalo pri príležitosti Dňa duševného zdravia. Študentom boli priblížené niektoré psychiatrické ochorenia, získali informácie o našom združení Integra, o. z., kde sa venujeme ľuďom, ktorí majú problémy s duševným zdravím a na koniec prezentácie im boli poskytnuté informácie o tom, ako zostať duševne zdraví v 12 krokoch. Zároveň mali možnosť prezrieť si výstavu "Moja duša", ktorá je v týchto dňoch v Zemplínskom osvetovom stredisku a sú to práce klientov z Integry, o. z. Stretnutie im prinieslo veľa nových poznatkov.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Dňa 02.10.2015 sme sa v RS stretli s 23 študentkami a 2 učiteľkami zo SZŠ, ktoré prišli na školský projekt: „Šialený? No a!“ do nášho zariadenia. Zároveň sme mali možnosť privítať medzi nami aj moderátora z Bratislavy z organizácie Most, n. o., ktorý sa bude snažiť tento projekt priniesť študentom v Bratislave a okolí. Študentky sme oboznámili s rôznymi informáciami ohľadom duševného zdravia a experti s vlastnou skúsenosťou im priblížili život s ochorením. Projekt študentky hodnotili veľmi pozitívne.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!"__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Turnaj tímov v integrovanej boccii Rožňava 2015 - 2. ročník

18.09.2015 sa tím z Michaloviec v zložení: Dušan, Vladimír a Milan zúčastnili turnaja tímov v integrovanej boccii v Rožňave. Bol to v poradí už druhý ročník tohto turnaja. Hlavným organizátorom turnaja bolo Dom Matice slovenskej v Rožňave. Turnaj organizoval v spolupráci s Mestom Rožňava, ktoré bolo aj hlavným sponzorom turnaja a firmou BASHTO, ktorá sa špecializuje na komplexný servis v hre. Turnaj tímov v integrovanej boccii v Rožňave sa uskutočnil už druhý rok. V tomto roku sa rozšíril aj o medzinárodnú účasť. Turnaja sa zúčastnilo 21 tímov z: Rožňavy (Katolícka charita, Červený kríž, DSS Jasanima a Amália, ŠZŠ Zeleného stromu, DSS Subsídium, individuálni hráči), Dobšinej (ŠZŠ Dobšiná), Prešova (o.z. ZOM Prešov), Michaloviec (o.z. Integra), Turia (DSS TAU Turie, Žilina), Dolného Kubína (DSS Dolný Kubín), Ružomberka (DSS Trojlístok), Poľska (Prometeus Konopiska).
Turnaj prebiehal v dobrej, priateľskej atmosfére. Jeho cieľom bolo ako súťaženie, tak aj propagácia tohto športu v našom regióne - zúčastnili sa ho aj tímy, ktoré sa s bocciou stretli po prvý krát. My sme sa umiestnili na 16. Mieste. Verím, že tento turnaj prispeje k spopularizovaniu boccie a prinesie radosť a úspech mnohým ľuďom s hendikepom.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Most, n. o. Bratislava

Dňa 16. a 17.09.2015 sme sa zúčastnili v Bratislave s bratislavskou organizáciou MOST, n. o., ktorá sa venuje ľuďom s duševným ochorením, tak ako my. Cieľom nášho stretnutia bolo odovzdávanie projektu "Šialený? No a!". V priebehu týchto dvoch dní sme im predstavili projekt bližšie - viac info... Toto stretnutie bolo realizované s finančnou podporou MKSR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Športový deň

11. 9. 2015 bol deň plný športu, tanca a zábavy v areáli Pro Mente v Michalovciach. Športové dopoludnie sme si užili naplno. Naše pozvanie okrem účastníkov Integry, prijali aj hostia z Košíc, zo združenia Radosť. Súťažilo sa v 4 družstvách. Každé družstvo vynikalo v inej disciplíne. Disciplín bolo dostatočne na to, aby sa všetci zapojili a potrápili so svojou šikovnosťou. Jednou z disciplín bol i turnaj v Boccii. Na 1. mieste sa umiestnil  Roland z organizácie Radosť Košice, čo bolo obdivuhodné, nakoľko hral túto hru po prvýkrát v živote. Na 2. mieste sa umiestnil Ľuboš z Michaloviec a 3. miesto obhájil Dušan z Košíc (t.č. z Michaloviec).  Po skvelom športovom výkone si každý pochutnal na guláši v podaní pracovníkov a klientov Integry, o. z.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Obchodná akadémia v Humennom

Dňa 24.08.2015 sme sa zúčastnili školského projektu "Šialený? No a!" na Obchodnej akadémii v Humennom v trošku netradičnom zoskupení – s učiteľmi. Projekt sme realizovali rovnako ako pre študentov. Prítomným sme poskytli základné informácie o duševných chorobách, ktoré už niektorí z nich poznali, tvorili v pracovných skupinách a v závere projektu sme im zodpovedali ich otázky. Experti s vlastnou skúsenosťou porozprávali o svojich životoch s duševnou chorobou a psychiatriou. Projektu sa zúčastnilo 23 učiteľov a ich pocity z neho boli trochu zmiešané. Toto stretnutie bolo realizované s finančnou podporou MKSR. Krátke postrehy: „Toto stretnutie mi prinieslo priame stretnutie...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mini Boccia turnaj

Dňa 31.07.2015 sa stretli záujemcovia o šport Boccia – ľudia s duševným postihnutím na mini turnaji v Boccii, ktorí si užívali plnými dúškami. Prvenstvo si udržali klienti ZpB Integry v skupine družstiev, ako aj jednotlivcov, aj keď mali čo robiť, aby si vedenie udržali. Hralo sa na štyri kolá, v prípade remízy bolo piate rozstrelové kolo, v ktorom sa rozhodovalo o víťazovi.  Tento turnaj usporiadala Pro Mente, n. o. aj vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce, vďaka ktorému sme zakúpili kompletné športové vybavenie.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Návšteva termálneho kúpaliska v Sárospataku

Integra, o. z.  vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce pripravila dňa 24.07.2015 „Rekondično - rehabilitačný program pre ľudí s duševným ochorením“. Program bol zameraný na odbúravanie stigmy a diskriminácie duševne chorého človeka. Návštevy termálneho kúpaliska sa zúčastnilo 40 ľudí. V príjemnom prostredí  v maďarskom meste Sárospatak  mali účastníci na výber niekoľko bazénov s teplotou vody od 30 do 38°C. Sme radi, že sme mohli za pomoci tohto programu v rámci vzájomnej komunikácie všetkých zložiek tetralógu (klientov, ich príbuzných, profesionálov a verejnosti)  zlepšiť kvalitu života ľudí s duševnými ochoreniami a ich návrat do komunity.  Po pekne strávenom dni sme sa všetci vracali domov príjemne naladení,  s dobrým pocitom a povzbudení. Integra, o. z.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rehabilitačno - rekreačný pobyt Žiarska dolina

V dňoch 15.07. – 17.07. sme sa zúčastnili rekondično-rehabilitačného pobytu v Žiarskej doline. Tohtoročný pobyt v prírode sme pre klientov Integry zrealizovali vďaka finančnej podpore od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Nadácie Orange. Zúčastnilo sa ho spolu 34 osôb z radov ľudí s duševným postihnutím. Bývanie v meste sme tak na tri dni zamenili za bývanie priamo v prírode - na chate Kožiar. Okrem odborného programu, sme vo voľnom čase spoločne spoznávali okolie. Navštívili sme Medvediu baňu so sprievodcom, zahrali sme si futbal, volejbal, bedminton a spoločenské hry, pripravili sme zábavný večer s opekačkou. Navštívili sme aj archeologické múzeum Havránok, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou a výstup k nemu mnohým zlepšil fyzickú kondičku. V ňom sme si mali možnosť pozrieť expozíciu rekonštruovaných objektov z mladšej doby železnej (sídelný dvorec s hrnčiarskou dielňou a hospodárskymi objektmi, svätyňa s dláždenou podlahou a obetnou jamou, viacnásobné opevnenie so vstupnými bránami) a zo stredoveku (drevozemný hrádok s opevnením z 12. – 16. storočia) a dozvedieť sa niečo z histórie. Na ceste domov sme sa zastavili aj v blízkej  Demänovskej ľadovej jaskyni, ktorá je pozoruhodná výskytom trvalej ľadovej výplne, mohutnými tvarmi podzemných priestorov. Spolu sme vyšli zhruba 400 schodov. Počas troch dní strávených v krásnej prírode sme pre svoje zdravie (fyzické i psychické) urobili veľa, no najmä, mali sme možnosť byť spolu v komunite ľudí so spoločným záujmom, ktorých psychická choroba často zo spoločnosti vylučuje.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výchovno - vzdelávacie podujatie "KEĎ DUŠA BOLÍ"

25.06.2015 sme mali v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach  výchovno – vzdelávacie podujatie zamerané na prevenciu duševných chorôb „KEĎ DUŠA BOLÍ“.
Študentom sme premietli krátky film s názvom „Život heisst  Leben“, kde sú krátke príbehy ľudí s psychiatrickými diagnózami. Povedali sme si niečo o duševných chorobách, o Integre a naše klientky Danka a Martinka porozprávali niečo zo svojho života s chorobou. Podujatia sa zúčastnili študenti Strednej odbornej školy technickej z Michaloviec. Toto stretnutie bolo realizované s finančnou podporou MKSR. Krátke postrehy študentov zo stretnutia:  viac info...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Hotelová akadémia v Sobranciach

17.06.2015 sme boli so školským projektom: „Šialený? No a!“ v Hotelovej akadémii v Sobranciach. Zúčastnilo sa ho 16 študentov, ktorí sa dozvedeli  bližšie informácie ohľadom duševného zdravia, o riešení problémov, ktoré ich trápia a chorobách, ktoré môžu ovplyvňovať nás a naše životy. Zo života s ochorením  im porozprávali niečo experti s vlastnou skúsenosťou, ktorí majú diagnostikované ťažké psychiatrické ochorenie. Toto stretnutie bolo realizované s finančnou podporou MKSR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Stredná odborná škola technicka v Michalovciach

10.06.2015 sme sa zúčastnili školského projektu „Šialený? No a!“ na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach. Projektu sa zúčastnilo 16 študentov, ktorí mali možnosť  dozvedieť sa základné informácie o psychiatrických diagnózach priamo od ľudí – expertov, ktorí si sami prešli nejakým ochorením  každý deň žijú s ním.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach

29.05.2015 sme sa stretli v Rehabilitačnom stredisku Integry, o. z. so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, ktorí prišli na náš školský projekt: „Šialený? No a?“, kde sa dozvedeli bližšie informácie o živote s psychiatrickou chorobou priamo od ľudí, ktorí si týmto ochorením prešli a každý deň s ním žijú. Pre študentov to bolo veľmi obohacujúce.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt - Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

14.05.2015 sme sa zúčastnili školského projektu: „Šialený? No a!“  na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach. Študenti sa dozvedeli nové informácie z oblasti duševného zdravia, ktoré im priblížili samotní experti vo vlastnej veci, čiže ľudia, ktorí si sami prešli nejakým psychiatrickým ochorením.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Cenu Nadácie Orange za rok 2014 získala INTEGRA, o. z.

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange v kategórii Sociálna inklúzia získala 1. miesto naša organizácia - Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o. z. v Michalovciach za výsledky dlhodobej činnosti pri poskytovaní starostlivosti ľuďom s duševnými poruchami.
Ocenenie bolo vyhlásené a odovzdané na slávnostnom galavečere dňa 28. apríla 2015 v Moyzesovej sieni Univerzity Komenského v Bratislave. Ocenenie osobne prevzala Jana Hurová, riaditeľka združenia, ktorá je vo vedení organizácie 13 rokov. Osobne poďakovať Integre za jej činnosť v oblasti duševného zdravia prišla do Bratislavy Martina Džarová, dlhoročná klientka Integry, ktorá je s Integrou po celú dobu dvadsiatich rokov jej existencie a aj vďaka Integre bola poslednýkrát hospitalizovaná na psychiatrii pred trinástimi rokmi.
Ocenenie Nadácie Orange je pre nás významným celoslovenským ocenením. Je vidieť, že problematika duševného zdravia už nie je tak na konci spoločnosti, ako tomu bolo v minulosti, ale čím ďalej, tým viac sa o nej hovorí. Len otvorená komunikácia s ľuďmi, ktorí sa liečia alebo sa liečili na psychiatrii, a s ich príbuznými, pomôže týmto ľuďom vrátiť sa do spoločnosti tak, ako tomu bolo pred ich ochorením.
Ocenenie je spojené i s finančnou odmenou vo výške 8 000 eur. Aj táto suma nám v organizácii výrazne pomôže pri skvalitňovaní našej práce pre ľudí s problémami duševného zdravia.
Za všetkých našich klientov a pracovný kolektív Nadácii Orange a hodnotiacej komisii ĎAKUJEME.

Viac o oceňovaní na: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje-vitazi-ceny-nadacie-orange-za-rok-2014

Zdroj: Nadácia Orange

Napísali o nás:
http://www.joj.sk/noviny-o-17-00/noviny-o-17-00-archiv/2015-04-29-noviny-o-17-00.html

http://www.slovenskyvychod.sk/sk/index.php/spravodajstvo/1279-zdruzenie-pre-dusevne-zdravie-integra-z-michaloviec-ziskalo-prestizne-ocenenie

http://tv.sme.sk/v/31786/pozname-laureatov-ceny-nadacie-orange-za-rok-2014.html
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cena LDZ SR a WHO za prínos pre duševné zdravie
 
Liga za duševné zdravie (LDZ) 10. marca 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave ocenila osobnosti a občianske združenia za presadzovanie dobrých praxí v rámci duševného zdravia na Slovensku. Výročným koncertom vyjadrila svoju vďaku pracujúcim v členských združeniach a verejne ocenila ich náročnú prácu.
Cenu LDZ SR za prínos pre duševné zdravie združeniam alebo jednotlivcom odovzdala spisovateľka Oľga Feldeková. Na základe 22 nominácií orgánov ligy a členských združení ju získalo OZ Prvosienka z Partizánskeho. Držiteľom Ceny LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia sa stal časopis Nota Bene.
Cena Kancelárie WHO na Slovensku za inovatívny prístup k podpore duševného zdravia patrila občianskemu združeniu Integra z Michaloviec "za neoceniteľnú prácu na poli sociálnej inklúzie ľudí s duševnými poruchami, za inovácie pri destigmatizácii duševných porúch a za vynikajúcu prácu v komunitných službách".
Ocenené združenie vzniklo pred 20 rokmi s cieľom využívať nové princípy v liečbe ľudí s psychickými poruchami, ako prví začali na Slovensku realizovať "program prekonávania stigmy a diskriminácie v dôsledku duševných porúch". V rámci východoslovenského regiónu poskytujú mimoriadne kvalitné služby veľkému počtu ľudí s duševnými poruchami a ich príbuzným.
Správna rada ligy udelila aj výnimočnú cenu LDZ SR za celoživotný prínos pre duševné zdravie. Jej držiteľom sa stal psychiater Pětr Nawka za "priekopnícku prácu a za presadzovanie nových prístupov v psychiatrii".
Ocenený lekár je zakladateľom Združenia pre duševné zdravie Integra v Michalovciach a pacientskeho združenia ODOS - Otvorme dvere, otvorme srdcia. Inicioval zmeny v legislatíve a podnietil vypracovanie prvého Národného programu duševného zdravia SR. "Bez jeho odvahy meniť zaužívané pravidlá by psychiatria na Slovensku nemala prakticky dôkaz o potenciáli ľudí s ťažkou duševnou poruchou žiť dôstojne a v súlade s vlastnými potrebami integrovane v komunite," odznelo v zdôvodnení ocenenia lekára, ktorý v januári oslávil významné životné jubileum.
Na udeľovanie cien prijali pozvanie Anton Srholec i herečka Anna Šišková. Slávnostný večer moderoval Dado Nagy, hudobne ho spestrila skladateľka a speváčka Soňa Horňáková.

Zdroj: www.aktuality.sk, https://www.facebook.com/ligazadusevnezdravie/timeline/story?ut=43&wstart=0&wend=1427871599&hash=-601429207161061996&pagefilter=3

Napísali o nás:

http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7709443/michalovcania-ziskali-ocenenie-za-ochranu-dusevneho-zdravia.html
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. ročník tetralógového maškarného plesu

Plesová sezóna našla svojich priaznivcov aj v Integre, o. z.
Dňa 23.01.2015 sa uskutočnil v poradí už 18. ročník tetralógového maškarného plesu. Nejeden z nás si počas večera prišiel na svoje tanečné kreácie.
Hostia sa mohli tešiť na chutné jedlo a bohatú tombolu, skvelý program a ešte príjemnejšiu hudbu o ktorú sa postaral DJ Fero. Krásnym spestrením v programe bolo vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy TALENT-UM, speváckym vystúpením  Evy Mindovej a v neposlednom rade vystúpením našich hostí a priateľov zo Slovenskej únie sluchovo postihnutých. Týmto programom sa nám podarilo odštartovať prijemnú tanečnú atmosféru.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu večeru.

Za sponzorskú spoluprácu ďakujeme:

Lekáreň Idea s.r.o
Sb Pub - Šariš Michalovce
Jana Dlužanská
Mgr. Daniela Princzová
Alena Skybová
Zdenka Pastornická
MUDr. Jitka Janusová
MUDr. Miriam Adamíková
MUDr. Peter Čulka
MUDr. Mária Krämerová
MUDr. Štefan Krämer
Ján Karola
Monika Kondorová
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Prezentácia Boccie v Integra, o. z. Michalovce

Dňa 21.01.2015 sme sa stretli s Ondrejom Bašták Ďuránom, ktorý nám odprezentoval hru Boccia. Boccia je šport primárne určený pre ťažko telesne postihnutých, ale jej integrovaná verzia je vhodná pre všetkých, či už s akýmkoľvek zdravotným postihnutím, alebo bez neho. Je to loptová hra. Boccia má okrem súťažného aj relaxačný, rehabilitačný a socializačný aspekt.
Mali sme aj praktickú ukážku, kde si klienti hru vyskúšali. Boccia našu cieľovú skupinu – ľudí s duševnýmj postihnutím zaujala. Rozhodli sme sa zo začiatku zapožičať základnú výbavu na hru boccia, aby sme mohla bocciu trénovať vo svojich priestoroch v Michalovciach. Veríme, že tento krok povedie k obohateniu našej cieľovej skupiny a umožní im v budúcnosti zúčastňovať sa turnajov v integrovanej boccii v našom okolí, alebo kdekoľvek v rámci Slovenska, či aj v zahraničí.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky