činnosť za rok 2016 - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

činnosť za rok 2016

Archív činnosti

Na konci roka 2016 sme sa v Integre, o. z. stretli s expertmi s vlastnou skúsenosťou, moderátormi a koordinátorom školského projektu „Šialený? No a!“, kde sme zhodnotili celý rok našej práce. Náš projekt sme zrealizovali na 13 stredných školách, vysokej a základnej škole v Michalovciach a okolí, Sobranciach a podarilo sa nám ho preniesť i do Opory N + G v Rimavskej Sobote, kde chcú v projekte pokračovať. Do projektu sa zapojilo 280 študentov a 14 učiteľov. Zároveň naďalej spolupracujeme s MOSTom, n. o. z Bratislavy, kde sme projekt preniesli ešte v roku 2015.  Je dôležité rozprávať o duševnom zdraví, o čom sme sa nie raz presvedčili na školách.

Ďakujeme Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za financovanie tohto úžasného projektu, všetkým učiteľom, Zemplínskemu osvetovému stredisku i expertom s vlastnou skúsenosťou, ktorí s nami spolupracujú.  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Podoby duše

Dňa 24. novembra 2016 Integra, o. z. - Združenie pre duševné zdravie a Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravili výchovno–vzdelávacie podujatie pre mládež zamerané na destigmatizáciu duševných ochorení s názvom „Podoby duše“. Podujatie bolo určené študentom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Michalovce a bolo zamerané na získanie základných informácií o duševnom zdraví a duševných chorobách. Okrem odborníkov tu vystúpili i klienti Integry, o. z. so svojou vlastnou tvorbou vo forme piesne a básne a porozprávali prítomným o svojom živote a skúsenosťami s duševnou chorobou.

Osobné stretnutie s ľuďmi, ktorí duševne ochoreli sa študentom páčilo, o čom svedčia aj ich postrehy zo stretnutia:
„Toto stretnutie malo pre mňa pozitívny prínos, jednak informačne (rozšírenie rozhľadu), ale určite aj osobnostne – ľudsky. Ďakujem.“
„Zistila som, ako sa cítia duševne chorí ľudia. Zmenil sa môj pohľad na niektorých ľudí a pochopila som, že duševne chorý človek nemusí vyzerať ako blázon.“
„Dnešné stretnutie mi prinieslo veľa. S Integrou, o. z. som sa stretávala aj počas štúdia na strednej škole a vždy mi to prinieslo milión poznatkov, skúseností a mnoho iného. Som rada, že sa moje cesty znova spojili s Integrou, o. z.. Ďakujem.“   
Toto stretnutie bolo realizované s finančnou podporom Ministerstva kultúry SR. Ďakujeme.
Integra, o. z.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Výchovno - vzdelávacie podujatie "Podoby duše"

Dňa 10.10.2016 sme v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach mali výchovno – vzdelávacie podujatie zamerané na destigmatizáciu duševných ochorení na tému: „Podoby duše“. Podujatie sa realizovalo v rámci Dňa duševného zdravia. Zúčastnilo sa ho 16 študentov zo Strednej odbornej technickej školy v Michalovciach. Podujatia sa zúčastnili aj naši klienti, ktorí ho spestrili vlastnou tvorbou z oblasti písania textov a básní. Premietli sme si pár krátkych filmov o duševnom ochorení, povedali sme si niečo o psychiatrických chorobách a čo robiť, aby sme si zachovali duševné zdravie. Na konci nám zaspieval náš klient Slávo spolu s pracovníkom ZOS Vladimírom, ktorý zhudobnil jeho text piesne.

Toto stretnutie bolo realizované s finančnou podporou MKSR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Podoby duše

Dňa 06.10.2016 sme mali preventívno – výchovné stretnutie na VII. ZŠ v Michalovciach na tému: "Podoby duše", pri príležitosti Dňa duševného zdravia. Stretnutia sa zúčastnilo 35 študentov siedmeho ročníka. Premietli sme im krátke filmy k danej problematike, povedali sme si niečo o duševných ochoreniach a na záver nášho stretnutia sme im dali návod k tomu, ako byť duševne zdraví v desiatich krokoch. Stretnutie sa študentom páčilo, o čom svedčí aj ich spätná väzba:

„Dozvedela som sa veľa nových vecí, ktoré mi budú v živote užitočné. Možno budem vedieť pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Budem robiť všetko preto, aby som sa vyhla takýmto chorobám a som rada, že viem, čo mám robiť.“

„Táto prednáška mi priniesla veľa nových vedomostí! Dozvedela som sa, čo sú to psychiatrické ochorenia, aké sú a ako sa liečia, alebo či sa to vôbec dá a tiež som sa dozvedela príčiny toho ochorenia. Ďakujem J“

„Obohatilo ma to a oboznámilo ma to o to, že psychicky narušený ľudia žijú a aj budú žiť s nami. A aj to je normálne. A nie je to ako vo filme. A aj niektoré populárne osoby bojujú tiež s duševnými chorobami.“

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ergoterapia, ako nástroj a spolupráca s postihnutými ľuďmi (telesne i duševne)

V dňoch od 26.09. do 30.09.2016 sme realizovali v Rehabilitačnom stredisku Integry, o. z. v Michalovciach projekt s názvom Ergoterapia, ako nástroj a spolupráca s postihnutými ľuďmi (telesne i duševne). Do projektu sa okrem účastníkov z Integry zapojili i členovia Slovenskej únie sluchovo postihnutých Michalovce. Počas uvedeného týždňa sme sa zamerali nielen na zdobenie sviečok rôznorodými technikami, akou je napr. maľovanie, lepenie servítkovej techniky, ale aj na vyrezávanie sviečok, ktoré sa realizuje špeciálnou technikou, a to opakovaným máčaním do farebného vosku a následným rezaním a stáčaním teplého vosku. Týmto sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za aktívny prínos projektu i Mestu Michalovce za finančnú podporu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pro Mente, n. o.

Vďaka finančnej podpore mesta Michalovce, Pro Mente, n. o. realizovala projekt s názvom "Podpora pracovných návykov u ľudí s duševným postihnutím". Bolo zakúpené materiálne vybavenie pre ľudí s duševným postihnutím. Zakúpeným materiálom si ľudia s duševným postihnutím skrášlili areál kde bývajú. Za odborného dohľadu pracovali z drevom ktorý brusili, rezali, morili a natierali. Práca sa im páčila a boli hrdí na to čo dokázali urobiť vlastnými silami pod odborným dohľadom. Dokazali vybudovať pergolu (pre letné horúce dni), skrášlili prístupovu cestu k ohnisku...Pre mnohých to bola práca ktorú robili po prvýkrát. Projekt bol realizovaný od apríla - októbra 2016.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Týždeň dobrovoľníctva v Integre, o. z.

V dňoch 16.9. - 22.09.2016 sme mali v Integre, o. z. Týždeň dobrovoľníctva v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom košického kraja a s Košickým samosprávnym krajom. Pri tejto príležitosti sme mali dni otvorených dverí, ktorých sa zúčastnilo 110 študentov, detí, ľudí. Návštevníkom sme premietali krátke filmy o duševnom zdraví, porozprávali sme im niečo o našej práci a mohli sa zapojiť do tvorivých dielní, ktoré sme si pre nich pripravili. Išlo o pracovné činnosti, ktoré vykonávame spolu s našimi klientmi počas pracovnej terapie. Mohli si vyskúšať prácu s hlinou, modelovanie, maľovanie obrázkov, maľovanie hlinených výrobkov, stáčanie a lepenie papierových prúžkov quillingovou technikou a výrobu srdiečok a anjelov z papierových roličiek.
Všetkým zúčastneným sa týmto chceme poďakovať, že sa prišli pozrieť do nášho zariadenia a chceli sa dozvedieť viac o našej práci i práci našich klientov.

http://www.dckk.sk/novinky/detail/vyhodnotenie-tyzdna-dobrovolnictva/
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach

03.06.2016 sme odprezentovali školský projekt: Šialený? No a!“  11 študentom Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach v priestoroch rehabilitačného strediska. V prvom bloku sme sa rozprávali o tom, kto je blázon a ako na nás pôsobí a pomohli sme im otázkami sa vcítiť do témy. V druhom bloku študenti samostatne kreatívne pracovali na dané témy, ktoré si navzájom predstavili. A v poslednom bloku im vyrozprávali experti s vlastnou skúsenosťou niečo o živote s chorobou. Študentom sa projekt veľmi páčil a aj ich zaujal, o čom svedčili aj otázky, ktoré dávali. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.   
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dňa 02.06.2016 sme mali stretnutie v rehabilitačnom stredisku so 43 študentmi prvého ročníka Strednej zdravotníckej školy na tému: „Podoby duše“.  Premietli sme im film „Tiene svetla“, kde ich svojimi príbehmi oboznámili naši bývalí i súčasní klienti. Povedali sme si niečo o duševných ochoreniach a zakončili sme to 12 krokmi k duševnému zdraviu. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

01.06.2016 sme boli na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach so školským projektom: „Šialený? No a!“ Na začiatku sme si prešli informácie o duševných ochoreniach, čo študenti vedia, ako reagujú na duševne chorých ľudí, čo nám ponúkajú médiá. V druhom bloku bola samostatná práca na dané témy s krátkou prezentáciou a v poslednom bloku rozprávali svoje príbehy experti s vlastnou skúsenosťou. Na konci mali študenti možnosť pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímajú. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 31.05.2016 sme sa stretli v rehabilitačnom stredisku so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, kde sme si porozprávali niečo o Podobách duše. Bola to krátka prezentácia s premietaním filmu „Tiene svetla“, dostali informácie o ochoreniach a o tom, ako byť duševne zdraví. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riaditeľka občianskeho združenia Integra, o. z. Ing. Jana Hurová, PhD. bola onlineZmenu vášho duševného zdravia si skôr všimne okolie ako vy!
Riaditeľka občianskeho združenia Integra, o. z. bola online v magazíne Vyšetrenie.sk__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Stredná zdravotnícka škola Michalovce a ich hostia zo Střednej zdravotníckej školy v Pardubiciach

12.04.2016 nás v Rehabilitačnom stredisku Integry, o. z. navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a ich hostia zo Střednej zdravotníckej školy v Pardubiciach, ktorým sme v našich priestoroch odprezentovali projekt „Šialený? No a!“ Projekt bol rozdelený na 3 časti. V prvej časti sme sa spoločne zoznamovali s témou, v ďalšej časti samostatne tvorivo pracovali na vybraných témach a v poslednej časti im experti s vlastnou skúsenosťou porozprávali zo života s chorobou. Študenti mali možnosť pýtať sa expertov na to, čo ich zaujíma. V závere stretnutia dostali študenti dotazník s otázkou, čo im toto stretnutie dalo.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžebty detašovné pracovisko bl. Metoda D. Trčku Michalovce

08.04.2016 sme boli na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety detašovaného pracoviska bl. Metoda D. Trčku v Michalovciach s projektom „Šialený? No a?“. Projektu sa zúčastnilo 21 študentov, ktorí boli rozdelení na 2 skupiny. Porozprávali sme im niečo o psychiatrických ochoreniach, pracovali samostatne v skupinách na daných témach a na konci projektu im experti s vlastnou skúsenosťou vyrozprávali príbehy z ich životov. Projekt sa im veľmi páčil.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. ročník tetralógového maškarného plesu

Plesová sezóna našla svojich priaznivcov aj v Integre, o. z.
Dňa 22.01.2016 sa uskutočnil v poradí už 19. ročník tetralógového maškarného plesu. Nejeden z nás si počas večera prišiel na svoje tanečné kreácie.

Hostia sa mohli tešiť na chutné jedlo a bohatú tombolu, skvelý program a ešte príjemnejšiu hudbu o ktorú sa postaral DJ Peter. Krásnym spestrením v programe bolo vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy TALENT-UM. Týmto programom sa nám podarilo odštartovať prijemnú tanečnú atmosféru.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu večeru.

Za sponzorskú spoluprácu ďakujeme:

- MUDr. Janusová,
- ABC Creativ,
- Čokoládovňa EVA,
- Lekáreň IDEA,
- Slovenská únia sluchovo postihnutých. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky