činnosť za rok 2019 - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

činnosť za rok 2019

Archív činnosti
 
 

Projekt pre študentov stredných škôl Šialený? No a !
Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila v spolupráci so Združením pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. Michalovce a s OZ SANARE - na podporu duševného zdravia z Banskej Bystrice projekt pod názvom „Šialený, No a !“.
Cieľom projektu bolo vzbudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami a šíriť osvetu o "duševnom zdraví", najmä medzi mladými ľuďmi.
Do projektu sa zapojila Spojená škola Kremnička, ktorá v dňoch 28. - 29. mája 2019 bola účastná uvedeného projektu na praktických workshopoch.
Lektormi projektu boli Ing. Jana Hurová, PhD. - riaditeľka OZ Integra - Združenie pre duševné zdravie Michalovce a Ján Hlaváč - spolupracovník  OZ Integra. Workshopy boli vedené formou vzájomného dialógu so študentmi, pričom nechýbali skupinové práce, v ktorých mladí ľudia riešili zadané témy, týkajúce sa „duševného zdravia“. Prezentovať ich mohli formou akú si sami zvolili, (vystúpenie, divadelná scénka, výtvarný prejav, atď.).
Projekt pomáha vysporiadať sa s komplexnosťou ľudského života; rozmýšľať a hovoriť o vlastných problémoch; vnímať, preskúmať a lepšie pochopiť predsudky a výhrady; viac sa dozvedieť o duševnom zdraví a chorobe; rešpektovať odlišnosť ľudí; uplatňovať otvorenosť, porozumenie, a korektné správanie v medziľudských vzťahoch. Knižnica pripravila bibliografický leták odporúčajúcej literatúry s tematikou kníh viažucich sa k duševným ochoreniam a problematike duševného zdravia.
Uvedená problematika študentov Spojenej školy Kremnička zaujala, pozitívne reagovali najmä na skupinové práce a zážitkové prezentácie k téme, zaujala ich aj diskusia a výpovede hostí-expertov, ktorí sa už vo svojom živote stretli s duševným ochorením a boli ochotní sa podeliť so svojimi skúsenosťami

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky