Aktuality - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality

Počas dní 16.-22. septembra sa aj tento rok konal Týždeň dobrovoľníctva na celom Slovensku. Ako každý rok sa aj Integra o. z zapojila do tejto výzvy a priniesla do priestorov nášho rehabilitačného strediska „Burzu bez peňazí“. Východiskom „Burzy bez peňazí“ bolo vymeniť svoju vec za inú čo sa nám aj v niekoľkých prípadoch podarilo. Splnila svoj účel a mnohí ľudia si vybrali niečo pre seba aj pre svojich blízkych.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického za
darované knihy, Strednej zdravotníckej škole, Gymnáziu Pavla Horova, Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Základnej škole Krymská 5 a v neposlednom rade aj vnímavým a srdečným obyvateľom Michaloviec, že sa počas týždňa dobrovoľníctva zapojili do našej dobrovoľníckej akcie v o.z. Integra a prispeli svojou pomocnou rukou či už formou darovania nepotrebného šatstva, kníh a iných vecí alebo nám pomohli pri triedení oblečenia a pečení medovníčkov.
Prispeli tak k naplneniu nášho posolstva. Potešili našich klientov novým oblečením, keďže veľa z nich sa nachádza v zlej sociálnej situácii. Zvyšne veci sme posunuli do komunitných centier v okrese , ako aj  psychiatrickej nemocnice v Michalovciach, domova pre seniorov Sĺňava či charitného domu prof. Hlaváča.
Tento týždeň považujeme za veľmi vydarený a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so školami ale aj jednotlivcami. Lebo práve záujem občanov Nás posunul k myšlienke organizovať takúto akciu aj do budúcna.

V dňoch 5. - 7. septembra 2019 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná konferencia "Duševné zdravie a zmysluplný život" pod záštitou ministerky zdravotníctva SR Andrei Kalavskej, predsedníčky výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci Lucie Ďuriš Nicholsonovej a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla. Hlavným cieľom bolo mobilizovať odbornú a laickú verejnosť, politikov a výkonné orgány, aby sa viac zaujímali o podporu a investície do duševného zdravia. Hlavný organizátor konferencie: Integra, o. z.. Spoluorganizátori:Kancelária WHO na Slovensku, World Psychiatric Association, Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS, Psychiatrická spoločnosť ČLS J. E. Purkyňe, SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien, Mental Health Europe. Partneri konferencie: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Liga za duševné zdravie, Mesto Michalovce, Mesto Bratislava, Pro Mente, n. o., Irrsinnig Menschich, Fokus Praha. Účastníci konferencie vypracovali výstupný dokument, ktorý má postaviť duševné zdravie do politickej a spoločenskej priority. Viac info...

Projekt pre študentov ...

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila v spolupráci so Združením pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. Michalovce a s OZ SANARE - na podporu duševného zdravia z Banskej Bystrice projekt pod názvom "Šialený, No a!"....

 

Projekt pre školy
Integra, o. z. je od roku 2005 zapojená do realizácie preventívno-podporného projektu pre školy s názvom „Šialený? No a!“, ktorý začal v rámci Medzinárodného programu proti stigmatizácii ľudí s duševnými problémami Svetovej psychiatrickej asociácie (World Psychiatric Association) v spolupráci s Irrsinnig Menschlich, e. V. (v preklade Šialene ľudský) z Nemecka. V roku 2010 bol projekt súčasťou Národného programu duševného zdravia SR. Jeho zámerom je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.  Viac info
…  Leták o projekte


Milí priatelia,
radi by sme Vás týmto informovali, že naša organizácia Združenie pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. je registrovaná pre získavanie pomoci cez DOBROMAT.SK.
Podporte naše občianske združenie pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše.


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky