Rehabilitačné stredisko - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rehabilitačné stredisko

Sociálne služby

Rehabilitačné stredisko je zariadením poskytujúcim sociálnu službu ambulantnou, dennou formou ľuďom s duševnou poruchou pracovných dňoch. Činnosti v rehabilitačnom stredisku sú zamerané na rehabilitáciu sociálnych a pracovných návykov, na obnovu najvyššie dosiahnuteľného stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti.
Prijímatelia sociálnych služieb môžu navštevovať dielne – umelecko-keramickú, krajčírsku a kuchyňu. Činnosť v umelecko–keramickej dielni je zameraná na prácu s keramickou hlinou, maľovanie, výrobu sviečok, prácu s papierom, zdobenie veľkonočných kraslíc, výrobu vianočných ozdôb, prácu s odpadovým materiálom, tkanie kobercov, výrobu gobelínov, a i. V krajčírskej dielni je činnosť zameraná na šitie jednoduchých výrobkov (vankúše, tašky, hračky, vianočné dekorácie, šitie patchworkom (deky a vankúše), drobné opravy vlastných odevov. V rámci kuchyne sa prijímatelia sociálnej služby učia vytvoriť jedálny lístok, postupy varenia, učia sa hospodáriť s peniazmi, realizujú nákupy a p. Vyrobené výrobky ponúkame aj na predaj. Financie získané z predaja používame na nákup ďalšieho materiálu.  
Aktivity v stredisku prebiehajú denne v pracovných dňoch v čase od 7:00h. do 16:00h.

Cenník sociálnych služieb poskytovaných v RS


Viac informácii na vyžiadanie na adrese:  
helenapribulova@integradz.sk a simonadankaninova@integradz.sk

Dokumenty na stiahnutie

Pre žiadateľov s trvalým pobytom v Košickom samosprávnom kraji:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Obsah odborného lekárskeho nálezu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky