Zariadenie podporovaného bývania - Integra, o. z.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zariadenie podporovaného bývania

Sociálne služby

Zariadenie podporovaného bývania je zariadením poskytujúcim sociálnu službu - celoročný pobyt ľuďom s duševnou poruchou, ktorí sú schopní viesť samostatný život s pomocou inej osoby. Toto bývanie podporuje autonómiu človeka, pomáha mu pri dosiahnutí a udržaní optimálnej sociálnej úrovne, nezávislosti a sebestačnosti. Ubytovanie a dohľad osobám s duševným postihnutím v tomto zariadení poskytujeme na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorej predchádza rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané príslušným samosprávnym krajom. Ubytovanie poskytujeme vo dvoch zariadeniach podporovaného bývania v Michalovciach – v dome na Ul. pri mlyne 1430/1A a v štvorizbovom byte na Ul. J. Hollého 56.
ZpB Pri mlyne 1430/1A - ide o trojpodlažný dom s kapacitou 20 miest. Prijímatelia sociálnych služieb sú ubytovaní v jednoposteľových a dvojposteľových izbách. Každá izba disponuje umývadlom s teplou a studenou vodou. Spoločné priestory pozostávajú z hygienických zariadení - toalety a sprchy delených podľa pohlavia, spoločných dvoch kuchyniek, spoločenských miestností, práčovne, telocvične a komunitnej miestnosti. Súčasťou ZpB je dvor s altánkom, parkoviskom a areálom na voľnočasové aktivity. K dispozícii je záhradný gril, malá záhradka, bicykel, boccia, basketbalový kôš, priestor na sušenie prádla.
ZpB J. Hollého 56, Michalovce - ide o štvorizbový byt s kapacitou 3 miest. Byt sa nachádza v bytovom panelákovom dome na 1. poschodí. Každý prijímateľ sociálnych služieb má svoju izbu. Spoločnými priestormi v byte sú obývačka, kuchyňa, balkón, kúpeľňa a WC. Byt je vybavený nábytkom a spotrebičmi.
Stravovanie v zariadeniach podporovaného bývania nie je poskytované. Stravu si bývajúci pripravujú individuálne s pomocou pracovníka dohľadu. Raňajky a večere si pripravujú bývajúci samostatne, obedy sú pripravované spoločne v rámci denných aktivít. Dôležitou súčasťou tejto služby je podpora zo strany sociálnych pracovníkov pri zvládaní bežných domácich prác, hygieny, varenia, hospodárení s financiami a pod., pričom cieľom je ich opätovná integrácia do spoločnosti.
Dohľad je vykonávaný v pracovných dňoch v čase od 7:00 h. do 16:00 h.

Cenník sociálnych služieb poskytovaných v ZpB


Viac informácii na vyžiadanie na adrese: integrami@gmail.com, kvetoslavaelefantova@integradz.sk, danielaprinczova@integradz.sk


Dokumenty na stiahnutie


Pre žiadateľov s trvalým pobytom v Košickom samosprávnom kraji:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Obsah odborného lekárskeho nálezu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby


Pre žiadateľov s trvalým pobytom v Prešovskom samosprávnom kraji:

Žiadsť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky