Dominika JANKOVIČOVÁ

asistent sociálnej práce

Som absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde som ukončila štúdium v roku 2017. Od roku 2021 pracujem v Integre, o. z..

K tejto profesii som sa dostala úplnou náhodou. Ale čo sú náhody? Nebude to istá prozreteľnosť, ktorá nás má zaviesť presne na tie miesta, na ktorých je nám predurčené byť? Cítim v tom istý zmysel. Netušila som, že práca a kontakt s duševne postihnutými ľuďmi vo mne vyvolá silné pocity. Mám radosť z každého maličkého úspechu, kedy sa niečo podarí, posunúť ich opäť bližšie k cieľu. Chcem byť pre nich užitočná a chcem im pomôcť. Rada by som nabrala viac skúsenosti a zručnosti. Verím, že duševné chorí potrebujú okolo seba ľudí empatických, trpezlivých a inšpiratívnych, ktorí v nich dokážu objaviť skryté vlohy a pomôcť im ich rozvíjať.

© 1994 – 2022 Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., All Rights Reserved.