image1
Kvetoslava ELEFANTOVÁ
SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

V Integre, o. z. pracuje od roku 2002, najprv ako administratívna pracovníčka, potom ako pracovníčka dohľadu v chránenom bývaní a v súčasnosti ako sociálna pracovníčka v zariadení podporovaného bývania, kde sú ubytovaní ľudia s duševným postihnutím.

„Keďže som videla zmysel v práci, ktorú robím, v roku 2011 som si doplnila svoje vzdelanie o sociálnu prácu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, absolvovala niekoľko kurzov v oblasti práce s našou cieľovou skupinou. V každom človeku hľadám jeho dobrú stránku, v ktorej ho potom môžem podporiť a tak prispieť k jeho rozvoju. Moja práca ma napĺňa.“

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021.. All rights reserved