archív činnosti za rok 2021

Maľba detailu od T. J. Moussona

Dňa 12.8.2021 sa v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach uskutočnilo podujatie pre klientov Integry, o.z., ktoré pozostávalo z prednášky a tvorivej dielne. Prednáška bola v réžií pracovníčok knižnice a bola o živote a tvorbe maliara T. J. Moussona. Po prednáške nasledovala tvorivá dielňa, kde naša miestna maliarka Mgr. Lucia Chocholáčková pomáhala našim klientom maľovať na plátno abstrakciu najznámejšieho Moussonovho obrazu. Klienti mali akrylovými farbami vybrať detail z obrazu a preniesť ho na plátno.

Podujatie bolo súčasťou slávnostného otvorenia multifunkčnej miestnosti, ktorá sa nachádza v knižnici a kde naši klienti maľovali. Miestnosť je výsledkom zapojenia sa ZKGZ do projektu v rámci Košického samosprávneho kraja s názvom „ Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplína“. Túto miestnosť prišiel slávnostne otvoriť Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK spolu s miestnymi poslancami mesta Michalovce.

85 rokov s krajanmi v Amerike

Prednáškou sme chceli našim klientom priblížiť dejiny našich krajanov v Amerike. Klienti Zariadenia podporovaného bývania a Rehabilitačného strediska sa preniesli do 30.rokov 20.storočia, kedy matičná delegácia odštartovala historickú poznávaco- osvetovú cestu do New Yorku. Prednáška bola doplnená ukážkami krojov, materiálov z dejín Matice slovenskej a rôznymi tlačovinami.

Prednášajúca
PhDr. Zuzana Pavelcová
riaditeľka Krajského múzea Matice slovenskej v Martine

Diskotéka v Rehabilitačnom stredisku

Dňa 02.07.2021 sa v Rehabilitačnom stredisku uskutočnila diskotéka pre všetkých prijímateľov sociálnej služby. Na diskotéku sa prišli zabaviť aj prijímatelia zo ZpB. Po dlhom čase sa konečne zase spolu všetci stretli a porozprávali sa počas krátkych prestávok na osvieženie. Bavili sa na hubu všetkých žánrov a do tanca im zahral, ako stále, DJ VOJTO. Dopoludňajšiu zábavu sme zavŕšili spoločným obedom, langošmi, ktoré prichystali pracovníčky spolu s IJ. Prijímatelia sa po spoločnom dni pýtali na dátum ďalšej diskotéky, čo nám napovedá o jeho úspešnom prežití.

Pripravili
kolektív RS

Dažďová záhradka a jazierko

Nové jazierko a trvalkový záhon napájany z jedného zvodu. Výstavba realizovaná Dobrovoľníckym centrom Košice a ruku k dielu priložili aj samotný prijímatelia soc. služby Integry, o. z.

Realizovali
Dobrovoľnícke centrum Košice
Prijímatelia soc. služby Integry, o. z.

Prednáška o Tabaku

Dňa 1.7.2021 sa v doobedňajších hodinách v Zariadení podporovaného bývania uskutočnila prednáška o rizikách fajčenia a škodlivosti tabaku. Prednášajúcou bola pani Mgr. Chrípková, ktorá pracuje v poradenskom centre na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Michalovciach. Na akcii sa zúčastnilo 25 prijímateľov zo Zariadenia podporovaného bývania a Rehabilitačného strediska. Piatich prijímateľov to oslovilo natoľko, že sa rozhodli prestať fajčiť a aktívne sa zaujímali o informácie a podporu.

S pracovníčkou z Regionálneho úradu sme sa dohodli na ďalších prednáškach raz mesačne pre našich prijímateľov. Týmto by sme sa jej aj vedeniu Úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach chceli poďakovať za spoluprácu. Naši prijímatelia majú o prednášky záujem, preto si túto aktivitu z ich strany veľmi vážime.

Prednášajúca
Mgr. Chrípková
Poradenské centrum na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Michalovciach

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved