archív činnosti za rok 2022

                                    Prevencia duševného zdravia

V týždni od 10.10. do 14.10. pri príležitosti dňa duševného zdravia sme zamerali svoje aktivity na prevenciu duševného zdravia u mladých ľudí. Študenti zo Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Michalovciach mali možnosť zúčastniť sa unikátneho programu s názvom „Šialený? No a!“. Zámerom programu bolo po-
ukázať na dôležitosť duševného zdravia, ale aj prebudiť porozumenie k ľuďom s duševnými problémami.

                                                          Moja duša

10. október je dňom duševného zdravia. Pri tejto príležitosti Integra, o. z. zorganizovala výstavu s názvom Moja duša. Išlo o výstavu ručných prác ľudí s psychickými problémami, prijímateľov sociálnych služieb Integry. Materiál pre túto aktivitu finančne pomohlo zabezpečiť Mesto Michalovce, ktoré oblasť duševného zdravia dlhoročne podporuje. Výstava prebiehala
v priestoroch Zemplínskej knižnice G. Zvonického v Michalovciach.

                                                 Nadácia Granvia

V tomto roku sme absolvovali jednu z veľkých rekonštrukcii spoločných priestorov, izieb, schodiska. Postupne sme zrekonštruovali podlahy v izbách našich prijímateľov sociálnych služieb, spoločných priestoroch. Najväčšou zmenou prešla rekonštrukcia schodiska, kde sme vymenili staré sklobetónové steny za nové plastové okna. Najviac túto zmenu uvítali naši prijímatelia.

Rekonštrukcia bola realizovaná s finančnou podporou Nadácie Granvia.

 

 

 

 

Prijímatelia sociálnej služby RS si tento rok po prvýkrát vyskúšali ako je to nakladať kapustu. Činnosť sa im veľmi páčila.

Dobrú chuť:)

 

 

Prijímatelia sociálnej služby Integry, o. z. si počas letných dní postavili vyvýšené záhony na pestovanie zeleniny (paradajky, paprika, uhorky, cibuľa, tekvice). O zeleninu sa starali samostatne od polievania, cez plevanie a striekanie proti plestni. Budúci rok by v tomto chceli pokračovať.

Projekt bol podporený s finančnou podporou mesta Michalovce.