20210614_063211
Simona DANKANINOVÁ
Sociálna pracovníčka

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016. Od roku 2019 pracuje v Integre, o. z

Duševné zdravie je téma, ktorá je v spoločnosti málo diskutovaná a pritom nesmierne dôležitá, nielen pre ľudí trpiacimi duševným ochorením, ale aj pre zdravú populáciu. Dôležitosť duševného zdravia som si uvedomila až pri práci s našimi prijímateľmi sociálnej služby, ktorých beriem za priateľov a chcem, aby mali pocit dôležitosti. K ľuďom s duševnými ochoreniami treba pristupovať  s láskou, trpezlivosťou a pokorou. Snažím sa konať čo najlepšie a nechávať  hovoriť za seba svoju prácu. Preto prácu sociálnej pracovníčky beriem ako poslanie a ďakujem, že ma prijímatelia každým dňom napĺňajú radosťou a dôverou.

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved