20210719_190902 - kópia
Zuzana PAVLÍKOVÁ
instructor sociálnej práce

V roku 2005 som ukončila štúdium sociálnej práce na Prešovskej univerzite. Svoj profesijný život som zväčša venovala práci so seniormi. Po 15 rokoch som sa však rozhodla pre zmenu. Pracovať v malom zariadení v menšom pracovnom kolektíve sa mi páči. Priznávam, že cieľová skupina Integry je pre mňa niečo nové, avšak hneď od začiatku som si ju obľúbila. Vidím, že moja práca má zmysel.

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved