Zuzana ŠIMKOVÁ

inštruktorka sociálnej rehabilitácie

V Integre, o. z. som začala ako dobrovoľníčka. Už v prvý deň som vedela, že práve túto prácu chcem robiť. Dalo mi to veľa, stráviť čas s ľuďmi, ktorí sú tu v Integre, o. z. Dnes tu pracujem a môžem povedať, že každé ráno, keď vstávam do práce, veľmi som rada, že môžem prísť sem a byť tu s ľuďmi na ktorých mi záleží. Teší ma, že môžeme, spolu tvoriť, maľovať, variť a skrášľovať prostredie okolo. Viem, že potreba znovu začleniť sa do spoločností nie je jednoduchá cesta pre ľudí, ktorí trpia duševnou poruchou a preto im na tejto ceste chcem byť nápomocná. Aj malý posun v ich živote je pre mňa veľkým posunom v mojom.