2% z dane

Darujte 2% z dane na podporu duševného zdravia.
Ak ste sa rozhodli nás podporiť, potrebné tlačivá nájdete tu:

Pre zamestnancov

vyhlásenie k 2%

Postup na poukázanie 2%
– pre zamestnancov (ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)

1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň,
2. potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane,
3. z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať,
4. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb,
5. do vyhlásenia napíšte sumu, ktorú chcete prijímateľovi poukázať,
6. vo vyhlásení nezabudni zaškrtnúť políčko súhlas so zaslaním údajov… je to informácia pre prijímateľa od koho sú 2%,
7. obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.