Sociálne služby

Hlavné aktivity Integry sú zamerané na poskytovanie sociálnych služieb

v zmysle §34 a §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade so zákonom 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania

Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce
+421 56 642 17 14

Rehabilitačné stredisko

Školská 8
071 01 Michalovce
+421 56 642 16 39

IMG_2236

Ambulancia

J. Hollého 60 (OC IDEA, nad Lekárňou Idea)
071 01 Michalovce
+421 56 642 02 71

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z., 2021. All rights reserved