Sociálne služby

Hlavné aktivity Integry sú zamerané na poskytovanie sociálnych služieb – zariadenie podporovaného bývania (ďalej ZpB) a rehabilitačné stredisko (ďalej RS) v zmysle §34 a §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a poskytovanie zdravotnej starostlivosti – psychiatrická ambulancia v súlade so zákonom 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.