SOCIÁLNE SLUŽBY

Hlavné aktivity Integry sú zamerané na poskytovanie sociálnych služieb

v zmysle §34 a §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade so zákonom 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

Rehabilitačné stredisko

  • Školská 8
  • 071 01 Michalovce
  • +421 56/642 16 39

Zariadenie podporovaného bývania

  • Pri mlyne 1430/1A
  • 071 01 Michalovce
  • +421 56/642 17 14

Ambulancia

  • J. Hollého 60 (OC IDEA, nad Lekárňou Idea
  • 071 01 Michalovce
  • +421 56/642 02 71

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.