Vítajte v Integre, o. z.

Sme občianske združenie, ktoré v roku 1994 založila skupina nadšencov pre oblasť duševného zdravia v Michalovciach. Impulzom k jeho založeniu bola  neexistencia služieb v komunite pre odchádzajúcich pacientov z psychiatrickej nemocnice.  Spolu s partnermi sme začali v roku 1995 vypracovávať projekt „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. V roku 1996 sme usporiadali prvú medzinárodnú tetralógovú konferenciu v Bratislave (ďalšie tri boli v roku 1997 v Michalovciach a v roku 1998 v Bratislave), ktorá oboznámila ľudí s problémami duševného zdravia, ich príbuzných, profesionálov a verejnosť (štyri strany dialógu tzv. tetralógu) s pilotným projektom Phare–LIEN „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. Jeho výsledkom bolo vytvorenie päť miest chráneného bývania a dvadsať miest rehabilitačného strediska pre ľudí s problémai duševného zdravia.

V rokoch 2000 – 2001 bola Integra, o. z. Svetovou psychiatrickou asociáciou vyzvaná zapojiť sa do programu prekonávania stigmy a diskriminácie kvôli schizofrénii „Schizophrenia – Open the Doors“. Na realizáciu tohto programu bolo založené na Slovensku v Michalovciach združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia. 

Naše poslanie?

Naším poslaním  je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádzať pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovať pre nich chýbajúce komunitné služby.

Koho spájame

Sme tu pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné duševné zdravie jednotlivca i spoločnosti. Pretože nie je zdravie bez duševného zdravia.

Naše zameranie

Sme poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska registrovaným v registri Košického samosprávneho kraja a zariadenia podporovaného bývania v registri Košického a Prešovského samosprávneho kraja a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii.

Sociálne poradenstvo

Ocenenia

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved