Vítajte v Integre, o. z.

Sme občianske združenie, ktoré v roku 1994 založila skupina nadšencov pre oblasť duševného zdravia v Michalovciach. Impulzom k jeho založeniu bola  neexistencia služieb v komunite pre odchádzajúcich pacientov z psychiatrickej nemocnice.  Spolu s partnermi sme začali v roku 1995 vypracovávať projekt „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. V roku 1996 sme usporiadali prvú medzinárodnú tetralógovú konferenciu v Bratislave (ďalšie tri boli v roku 1997 v Michalovciach a v roku 1998 v Bratislave), ktorá oboznámila ľudí s problémami duševného zdravia, ich príbuzných, profesionálov a verejnosť (štyri strany dialógu tzv. tetralógu) s pilotným projektom Phare–LIEN „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. Jeho výsledkom bolo vytvorenie päť miest chráneného bývania a dvadsať miest rehabilitačného strediska pre ľudí s problémai duševného zdravia.

V rokoch 2000 – 2001 bola Integra, o. z. Svetovou psychiatrickou asociáciou vyzvaná zapojiť sa do programu prekonávania stigmy a diskriminácie kvôli schizofrénii „Schizophrenia – Open the Doors“. Na realizáciu tohto programu bolo založené na Slovensku v Michalovciach združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia. 

Vízia Integry, o. z.

Víziou Integry, o. z. je prispieť k tomu, aby sa duševné zdravie stalo skutočnou spoločenskou a politickou prioritou na všetkých úrovniach.

Poslanie Integry, o. z.

Poslaním Integry, o. z. je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádzať pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovať pre nich chýbajúce komunitné služby.

Stratégia poskytovania sociálnych služieb

Stratégiou je organizovanie svojich služieb v súlade s plánom realizácie Národného programu duševného zdravia SR. Starostlivosť je zameraná na prijímateľa a jeho prostredie, služby sa flexibilne prispôsobujú jeho potrebám.

Naše zameranie

Sme poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska registrovaným v registri Košického samosprávneho kraja a zariadenia podporovaného bývania v registri Košického a Prešovského samosprávneho kraja a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii.

Sociálne poradenstvo

Ocenenia

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.