O nás

Sme občianske združenie, ktoré v roku 1994 založila skupina nadšencov pre oblasť duševného zdravia v Michalovciach. Impulzom k jeho založeniu bola  neexistencia služieb v komunite pre odchádzajúcich pacientov z psychiatrickej nemocnice. Navštívili Linz a Görlitz v Nemecku, kde sa mohli oboznámiť so systémom komunitnej starostlivosti, ktorý tu vybudovali za tri desaťročia a ktorý vznikol za podobných okolností ako sú naše. Spolu s týmito partnermi sme začali v roku 1995 vypracovávať projekt „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. V roku 1996 sme usporiadali prvú medzinárodnú tetralógovú konferenciu v Bratislave (ďalšie tri boli v roku 1997 v Michalovciach a v roku 1998 v Bratislave), ktorá oboznámila ľudí s problémami duševného zdravia, ich príbuzných, profesionálov a verejnosť (štyri strany dialógu tzv. tetralógu) s pilotným projektom Phare–LIEN „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. Jeho výsledkom bolo vytvorenie päť miest chráneného bývania a dvadsať miest rehabilitačného strediska pre ľudí s problémai duševného zdravia.

V rokoch 2000 – 2001 bola Integra, o. z. Svetovou psychiatrickou asociáciou vyzvaná zapojiť sa do programu prekonávania stigmy a diskriminácie kvôli schizofrénii „Schizophrenia – Open the Doors“. Na realizáciu tohto programu bolo založené na Slovensku v Michalovciach združenie Otvorme dvere, otvorme srdcia. Neskôr bolo sídlo organizácie presunuté z Michaloviec do Bratislavy.

Sme poskytovateľom sociálnych služieb rehabilitačného strediska registrovaným v registri Košického samosprávneho kraja a zariadenia podporovaného bývania v registri Košického a Prešovského samosprávneho kraja a poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii.

Naše poslanie

Naším poslaním  je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami, nachádzať pre nich možnosti sebarealizácie v spoločnosti a zabezpečovať pre nich chýbajúce komunitné služby.

Koho spájame

Sme tu pre všetkých, ktorým nie je ľahostajné duševné zdravie jednotlivca i spoločnosti. Pretože nie je zdravie bez duševného zdravia.

Aké služby poskytujeme

V rámci sociálnych služieb zariadenie podporovaného bývania  (podľa § 34 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) a rehabilitačné stredisko (podľa § 37 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách). V rámci  zdravotných služieb   psychiatrickú ambulantnú starostlivosť.

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.