- Since 1994 -

Združenie pre duševné zdravie

Kto sme

Sme zariadením poskytujúcim sociálnu službu – celoročný pobyt ľuďom s duševnou poruchou, ktorí sú schopní viesť samostatný život s pomocou inej osoby.

Prečo sme

Pretože, podporujeme autonómiu človeka, pomáhame mu pri dosiahnutí a udržaní optimálnej sociálnej úrovne, nezávislosti a sebestačnosti.

Kde sme

Ubytovanie poskytujeme vo dvoch zariadeniach podporovaného bývania v Michalovciach – v dome na Ul. pri mlyne 1430/1A a v štvorizbovom byte na Ul. J. Hollého 56.

Kontakt

integrami@gmail.com
+421 56 642 17 14

Dohľad je vykonávaný v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 18:00

Ubytovanie

Poskytujeme na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorej predchádza rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané príslušným samosprávnym krajom osobám s duševným postihnutím.

Stravovanie

Stravu si pripravuješ individuálne s pomocou kľúčového pracovníka. Obedy sú pripravované spoločne v rámci denných aktivít. Raňajky a večere individuálne.

Voľný čas

Svoj voľný čas môžte tráviť na veľkom dvore ktorého súčasťou je altánok pre spoločné posedenia, areál na voľnočasové športové aktivity, malá záhradka, veľké ohnisko, dažďová záhrada s veľkým jazierkom.

iné benefity

Internet

Možnosť pripojenia k internetu na izbe, v spoločenskej miestnosti a WIFI pripojenie.

Čaj & káva

Svoju obľúbenu káva a čaj si môžte vychutnať v spoločenskej miestnosti pri sledovaní TV alebo v areáli bývania.

Veľká spoločenská miestonosť

K dispozícii je veľká spoločenká miestnosť pre spoločné posedenia, sledovanie obľubených filmov, besedy.

Športové výbavenie

K dispozícii je vybavená posilňovňa s kompletným vybavením, pingpongový stôl...

Možnosť zapožíčania bicykla

Profesionálny prístup

Spolupracujeme v rámci multidisciplinárneho tímu.

Dokumenty na stiahnutie

Pre žiadateľov s trvalým pobytom v Košickom samosprávnom kraji

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Obsah odborného lekárskeho nálezu k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Pre žiadateľov s trvalým pobytom v Prešovskom samosprávnom kraji

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Zoznam dokumentov a osobných veci potrebných k nástupu

Naša cesta

Naša cesta začala v roku 1994 založením občianskeho združenia. Impulzom pre založenie bola neexistencia služieb v komunite pre odchádzajúcich pacientov z psychiatrickej nemocnice. V roku 1995 sme vypracovali projekt „Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti“. Následne v roku 1996 sme usporiadali prvú medzinárodnú tetralógovú konferenciu v Bratislave (ďalšie boli v 1997 v Michalovciach a v 1998 v Bratislave).

Naším poslaním je podporovať dôstojný život ľudí s duševnými poruchami.

Ak sa cítite stratení, sklamaní, váhaví alebo slabí, vráťte sa k sebe, k tomu, kým ste, tu a teraz a keď sa tam dostanete, objavíte sa ako lotosový kvet v plnom kvete, dokonca aj v bahnitom rybníku, krásny a silný.

Masaru Emoto

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.