Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce
IČO: 31995381
DIČ: 2020760643
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.:VVS/1-900/90-10078-4
Bankové spojenie
číslo: 2626746591
kód banky: 1100
IBAN: SK6711000000002626746591

 

Zariadenie podporovaného bývania

Sídlo

Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania

Rehabilitačné stredisko +

Rehabilitačné stredisko

IMG_2236

Ambulancia

Sme k dispozícii od 07:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch.

Spolupracujeme

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z., 2021. All rights reserved