Kontakt

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.
Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce
 
IČO: 31995381
DIČ: 2020760643

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-10078-4
 
Tel.: +421 56 6421714
E-mail: integrami@gmail.com
 
Bankové spojenie:
Číslo: 2626746591
Kód banky: 1100
IBAN: SK6711000000002626746591
 
Riaditeľka: Ing. Jana Hurová, PhD., jankahurova@integradz.sk, tel.: 056/642 17 14
Predseda: MUDr. Pětr Nawka
 
Nájdete nás pod nadjazdom, smerom od Košíc na prvej križovatke doprava, odbočiť na prvej odbočke vpravo a po hlavnej ulici znova doprava.
 
Rehabilitačné stredisko:
Mgr. Helena Pribulová – sociálna pracovníčka, helenapribulova@integradz.sk, 056/642 16 39,
PaedDr. Zuzana Karolová – sociálna pracovníčka, zuzanakarolova@integradz.sk, 056/642 16 39,
Mgr. Simona Dankaninová – ergoterapeutka, simonadankaninova@integradz.sk, 056/642 16 39.

Zariadenie podporovaného bývania:
Bc. Kvetoslava Elefantová – sociálna pracovníčka, kvetoslavaelefantova@integradz.sk, 056/642 17 14,
Mgr. Ján Ľoch – ergoterapeut, janloch@integradz.sk, 056/642 17 14.
 
Psychiatrická ambulancia:
MUDr. Jitka Janusová – lekárka, ambulancia.integra@gmail.com, 056/642 02 71,
Alena Skybová – zdravotná sestra, ambulancia.sestra@gmail.com, 056/642 02 71.

Sme k dispozícií od 7:00 h. do 16:00 h. v pracovných dňoch.

 

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.