Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce
IČO: 31995381
DIČ: 2020760643

Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č.:VVS/1-900/90-10078-4
Bankové spojenie
IBAN: SK6711000000002626746591

Zariadenie podporovaného bývania

Sídlo

Zariadenie podporovaného bývania

Zariadenie podporovaného bývania

Rehabilitačné stredisko +

Rehabilitačné stredisko

IMG_2236

Ambulancia

Sme k dispozícii od 07:00 do 16:00 hod. v pracovných dňoch.

Spolupracujeme

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.