INTEGRA, o. z.
Psychiatrická ambulancia pre dospelých

Dohodnuť si stretnutie

Možnosť objednania sa na prvé vyšetrenie telefonicky na čísle: 056/642 02 71

Ordinačné hodiny

Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok

07.30 - 14.00

Utorok

13.00 - 17.00

Zastupovanie ambulancie

V čase neprítomnosti MUDr. Jitky Janusovej

– zastupuje ambulancia Psychiatrickej nemocnice, n. o. v Michalovciach

– zastupovanie sa týka len akútnych pacientov

– predpisovanie liekov je možné po predložení lekárskeho nálezu s uvedenou diagnózou a aktuálnou liečbou

Ďakujeme za pochopenie.

Adresa

Ul. J.Hollého 60, 071 01 Michalovce

Email

ambulancia.integra@gmail.com

telefón

056/642 02 71

INTEGRA, o. z. - Psychiatrická ambulancia pre dospelých

Do komplexu služieb poskytovaných ľuďom s problémami duševného zdravia patrí aj poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii. Naša ambulancia začala svoju činnosť v roku 2005.

Služby ktoré poskytujeme

liečebno-preventívna starostlivosť

parkovacie miesto

Zmluvné poisťovne

Naša ambulancia ma zmluvný vzťah s týmito poisťovňami

Náš špecializovaný tím

lekár špecialista - psychiater

Alena Skybová

zdravotná sestra

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z., 2021. All rights reserved