Prijaté dary za rok 2024

Poradie daru Zmluva č. Hodnota daru Predmet daru
1.
01/2024
100€
Dar pre prijímateľa sociálnej služby

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.