Štandardy kvality

Poskytovateľ sociálnej služby má v súlade s platnou legislatívou spracované  štandardy kvality….

  1. Podmienky kvality prostredníctvom jednotlivých štandardov a indikátorov definujú realizáciu poskytovaných sociálnych služieb.
  2. Kvalitné sociálne služby umožňujú prijímateľom sociálnych služieb rozhodovať o svojich prioritách a žiť kvalitný a spokojný život.

Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby

I. Oblasť PROCEDURÁLNE PODMIENKY

II. Oblasť PERSONÁLNE PODMIENKY

III. Oblasť PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.