INTEGRA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 


Dňa 23.01.2015 pripravujeme už 18. ročník nášho tetralógového maškarného plesu v Michalovciach v Reštauráčii Zlatý Bažant. Vstup bude, ako každý rok, v MASKÁCH. Viac informácií zverejníme neskôr...


Poďakovanie
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať žiakom Strednej zdravotníckej školy a ich vyučujúcim Mgr. Anne Džadovej, Mgr. Martine Stankovej a PhDr. Zuzane Šelepcovej za darované potraviny, ktoré nám boli poskytnuté vďaka potravinovej zbierke, ktorá sa uskutočnila 16.10.2014 na ich škole pri príležitosti "Dňa boja proti hladu".

Naše poďakovanie tiež patrí otcovi Tomášovi, ktorý nám tiež daroval potraviny, napr. čerstvú zeleninu, pečivo a chlieb, rôzne zaváraniny, džemy, cukor, olej, ryžu, trvanlivé mlieko, a iné.


DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

Dňa 10. októbra 2014 sa pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia pripravillo Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach (ďalej ZOS) v spolupráci s Integrou, o. z. v Galérii ZOS v Michalovciach výchovno–vzdelávacie podujatie zamerané na destigmatizáciu duševných chorôb s názvom „Duša - poznáme ju?“. Už samotný názov vyvolával množstvo otázok, na ktoré sme sa spoločne snažili nájsť odpoveď.
Stretnuti
a sa zúčastnili vysokoškoláci z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašovaného pracoviska Michalovce. Program pozostával z krátkeho dokumentárneho filmu natočeného v Michalovciach s názvom „Život heißt Leben“ (v prekl. Život znamená žiť), v ktorom si hlavnú úlohu zahrali ľudia s duševnou chorobou a rozprávali svoj príbeh. Po filme nasledovala prezentácia o duševnom zdraví pod vedením PaedDr. Zuzany Karolovej - pracovníčky Integry, o. z., ktorú svojimi reálnymi príbehmi dopĺňali klientky Integry p. Adela a p. Martina. V závere boli prítomní odoznámení o 12 bodoch, ktoré prispievajú k dobrému duševnému zdraviu.
                                                                                         
Krátky postreh študentov z podujatia:
„Dozvedela som sa bližšie o činnosti OZ Integra, taktiež formou prezentácie ako aj výpovedí klientky som si urobila väčšiu predstavu ohľadom duševných ochorení ako aj ich riešením a prevencie.“
„Na tomto stretnutí som nadobudol pocit ohrozenia z toho, ako významne a značne dokáže duševné ochorenie zmeniť a ovplyvniť nielen život človeka samotného, ale aj jeho okolia. Aj keď som sa dozvedel, resp. si potvrdil svoju znalosť o tom, že týmto ľuďom je pomáhané a do istej miery je o nich postarané, tento pocit vo mne stále pretrváva. Som rád, že som si mohol vypočuť ľudí, ku ktorým bol osud takto nepriaznivo naklonený. Ďakujem za prednášku."INTEGRA - 20. rokov v oblasti duševného zdravia

V dňoch 25.09.2014
26.09.2014 Integra, o. z. oslávila 20. rokov  v oblasti duševného zdravia.

Prvý deň osláv pozostával zo zábavy a súťaži pre deti i dospelých. V dopoludňajších hodinách bol pripravený program vo Veľkej sále v MsKS, kde sa ako prví ujali otvorenia podpredseda Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík a primátor Mesta Michalovce Viliam Záhorčák, ktorí pri tejto udalosti odovzdali Združeniu pre duševné zdravie
Integra, o.z. Michalovce plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja pri príležitosti 20. výročia pôsobenia v oblasti duševného zdravia.

 


Na začiatku bol premietaný film o duševnom zdraví pod názvom „Život znamená žiť“. Po ňom bol  odprezentovaný preventívny program pre školy o duševnom zdraví s názvom: “Šialený? No a!“, kde vystúpil aj Norbert Gӧller z Nemecka, odkiaľ Integra, o. z. tento preventívny program prevzala a tým sa zaradila medzi prvých v rámci Slovenska ale aj Európy. Medzi tým program spestrili svojím vystúpením žiaci z umeleckej školy Talent-Um v Michalovciach.
                                
   

Popoludňajší program bol venovaný deťom i dospelým, ktorí mali možnosť si v tvorivých dielňach vyskúšať rôzne techniky, ktoré sa používajú na pracovnej terapii v Integre, o. z. a pre deti bola pripravená Cesta rozprávkou, kde sa stretávali s rozprávkovými bytosťami a plnili rôzne úlohy, za ktoré na konci dostávali odmenu. Deti, ktoré chceli, si mohli zaskákať aj na trampolíne. Medzi tým sa na tribúne ostatným venovala hudobná skupina Bikaver a cez prestávky boli krátke vstupy o duševnom zdraví. Záver programu obohatilo vystúpenie Divadla pri fontáne.
       
    

Druhý deň  sa uskutočnila odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom INTEGRÁCIA, kde vystúpili odborníci nielen z oblasti duševného zdravia. Konferencie sa zúčastnila aj dobrovoľníčka z Amerických mierových zborov Ch. Reiss, ktorá na Slovensku pôsobila v rokoch 2000
2002. Konferencia bola verejnosti prístupná a aj toto bol spôsob, ako sa prezentovala téma duševného zdravia.

Naše veľké ĎAKUJEM patrí:

 • Mestu Michalovce a Košickému samosprávnemu kraju (za prevzatie záštity nad podujatím),

 • Ministerstvu kultúry SR,

 • Mestskému kultúrnemu stredisku v Michalovciach,

 • Hudobnej skupine Bikaver,

 • Divadlu Pri fontáne,

 • Služby mesta Michalovce,

 • Zemplínskemu osvetovému stredisku,

 • neziskovej organizácii Pro Mente, n. o.,

 • individuálnym darcom,

 • organizátorom (zamestnancom a klientom občianskeho združenia Integry),

 • a dobrovoľníkom, ktorí sa prihlásili na inzerát, že hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníkom zo Strednej odbornej školy technickej, odbor:  sociálno-výchovný pracovník.Projekt pre školy
Integra, o. z. je od roku 2005 zapojená do realizácie preventívno-podporného projektu pre školy s názvom „Šialený? No a!“, ktorý začal v rámci Medzinárodného programu proti stigmatizácii ľudí s duševnými problémami Svetovej psychiatrickej asociácie (World Psychiatric Association) v spolupráci s Irrsinnig Menschlich, e. V. (v preklade Šialene ľudský) z Nemecka. V roku 2010 bol projekt súčasťou Národného programu duševného zdravia SR. Jeho zámerom je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami. Viac info … Leták o projekte.


Hľadáme dobrovoľníkov
Hľadáme dobrovoľníkov.
Integra, o. z. príjme dobrovoľníkov na svojich pracoviskách v Zariadení podporovaného bývania (Pri mlyne 1430/1A) a v Rehabilitačnom stredisku Integry, o. z. (Školská 8, Michalovce).

počítadlo.abz.cz
Naši partneri
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky