integradz

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 

Návšteva termálneho kúpaliska v Sárospataku

Pro Mente, n. o. vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce pripravila dňa 31.07.2017 „Rekondično - rehabilitačný program pre ľudí s duševným ochorením“. Program bol zameraný na odbúravanie stigmy a diskriminácie duševne chorého človeka. Návštevy termálneho kúpaliska sa zúčastnilo 35 ľudí. V príjemnom prostredí  v maďarskom meste Sárospatak  mali účastníci na výber niekoľko bazénov s teplotou vody od 30 do 38°C, odvážlivci si vyskúšali zjazd po vodnej kĺzačke a relaxovali vo vírivkách. Sme radi, že sme mohli za pomoci tohto programu v rámci vzájomnej komunikácie všetkých zložiek tetralógu (prijímateľov, ich príbuzných, profesionálov a verejnosti)  zlepšiť kvalitu života ľudí s duševnými ochoreniami a ich návrat do komunity.
Po pekne strávenom dni sme sa všetci vracali domov príjemne naladení, s dobrým pocitom a povzbudení. Pro Mente, n. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Školský projekt v Košiciach - Stredná zdravotnícka škola na Kukučínovej ulici

30.05 a 31.05.2017 sme sa navštívili Strednú zdravotnícku školu v Košiciach na Kukučínovej ulici. Pre študentov sme mali pripravený školský projekt „Šialený? No a!“, ktorého sa zúčastnili dve triedy v jeden deň (22 + 19) a dve v druhý deň (32 + 27). Školský projekt prebiehal podľa stanovenej štruktúry. Bol financovaný z projektu MKSR.

Školský projekt v Košiciach - Gymnázium Park mládeže

Dňa 22.05. a 24.05.2017 sme sa zúčastnili s projektom „Šialený? No a!“ v Košiciach na Gymnáziu Park mládeže.
Prvý deň sme mali súbežne dve stretnutia, ktorých sa zúčastnilo 27 + 28 študentov a ďalší deň sa projektu zúčastnilo 27 študentov. Projekt prebiehal v troch fázach. V prvej sme sa oboznamovali s témou a zisťovali sme, čo všetko študenti vedia ohľadom psychiatrických ochorení a podobne. V druhej fáze samostatne pracovali v skupinkách na témy, ktoré si vybrali. Následne ich po vypracovaní  odprezentovali  pred ostatnými. V poslednej fáze im experti s vlastnou skúsenosťou porozprávali svoje životné príbehy, ktoré študentov najviac zaujali.
Tento projekt bol financovaný s MKSR.


Školský projekt v Sobranciach - Stredná škola obchodu a služieb

Dňa 18.05.2017 sme boli na Strednej škole obchodu a služieb v Sobranciach s projektom „Šialený? No a!“ kde sme ich oboznamovali s prevenciou a podporou duševného zdravia. Študenti prešli troma fázami projektu.  V prvej fáze sa zoznamovali s témou o duševnom zdraví, odpovedali na otázky, ktoré sme im dávali a snažili sme sa ich vtiahnuť do problematiky. V druhej fáze samostatne tvorivo pracovali v skupinkách na tému o duševnom zdraví a v poslednej fáze sme odpovedali s expertmi s vlastnou skúsenosťou na ich otázky, ktoré počas celej doby písali na papier. Študenti boli aktívni a tvoriví, čo dokázali najmä v spoločných skupinových prácach.
Tento projekt bol financovaný s MKSR.

Projekt pre školy
Integra, o. z. je od roku 2005 zapojená do realizácie preventívno-podporného projektu pre školy s názvom „Šialený? No a!“, ktorý začal v rámci Medzinárodného programu proti stigmatizácii ľudí s duševnými problémami Svetovej psychiatrickej asociácie (World Psychiatric Association) v spolupráci s Irrsinnig Menschlich, e. V. (v preklade Šialene ľudský) z Nemecka. V roku 2010 bol projekt súčasťou Národného programu duševného zdravia SR. Jeho zámerom je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.  Viac info …
 Leták o projekte

Milí priatelia,
rada by som Vás týmto informovala, že naša organizácia Združenie pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. je registrovaná pre získavanie pomoci cez DOBROMAT.SK
.

Podporte naše občianske združenie pri nakupovaní cez internetové obchody, bez toho, aby vás to stálo čo i len 1 cent navyše.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky