INTEGRA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

, čas :   , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach

03.06.2016
sme odprezentovali školský projekt: Šialený? No a!“  11 študentom Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach v priestoroch rehabilitačného strediska. V prvom bloku sme sa rozprávali o tom, kto je blázon a ako na nás pôsobí a pomohli sme im otázkami sa vcítiť do témy. V druhom bloku študenti samostatne kreatívne pracovali na dané témy, ktoré si navzájom predstavili. A v poslednom bloku im vyrozprávali experti s vlastnou skúsenosťou niečo o živote s chorobou. Študentom sa projekt veľmi páčil a aj ich zaujal, o čom svedčili aj otázky, ktoré dávali. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR. viac info...  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 02.06.2016 sme mali stretnutie v rehabilitačnom stredisku so 43 študentmi prvého ročníka Strednej zdravotníckej školy na tému: „Podoby duše“.  Premietli sme im film „Tiene svetla“, kde ich svojimi príbehmi oboznámili naši bývalí i súčasní klienti. Povedali sme si niečo o duševných ochoreniach a zakončili sme to 12 krokmi k duševnému zdraviu. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR. viac info...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školský projekt Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

01.06.2016
sme boli na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach so školským projektom: „Šialený? No a!“ Na začiatku sme si prešli informácie o duševných ochoreniach, čo študenti vedia, ako reagujú na duševne chorých ľudí, čo nám ponúkajú médiá. V druhom bloku bola samostatná práca na dané témy s krátkou prezentáciou a v poslednom bloku rozprávali svoje príbehy experti s vlastnou skúsenosťou. Na konci mali študenti možnosť pýtať sa otázky, ktoré ich zaujímajú. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR. viac info...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dňa 31.05.2016 sme sa stretli v rehabilitačnom stredisku so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, kde sme si porozprávali niečo o Podobách duše. Bola to krátka prezentácia s premietaním filmu „Tiene svetla“, dostali informácie o ochoreniach a o tom, ako byť duševne zdraví. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou MK SR. viac info...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Riaditeľka občianskeho združenia Integra, o. z. Ing. Jana Hurová, PhD. bola onlineZmenu vášho duševného zdravia si skôr všimne okolie ako vy!
Riaditeľka občianskeho združenia Integra, o. z. bola online v magazíne Vyšetrenie.sk

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Stredná zdravotnícka škola Michalovce a ich hostia zo Střednej zdravotníckej školy v Pardubiciach

12.04.2016
nás v Rehabilitačnom stredisku Integry, o. z. navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach a ich hostia zo Střednej zdravotníckej školy v Pardubiciach, ktorým sme v našich priestoroch odprezentovali projekt „Šialený? No a!“ Projekt bol rozdelený na 3 časti. V prvej časti sme sa spoločne zoznamovali s témou, v ďalšej časti samostatne tvorivo pracovali na vybraných témach a v poslednej časti im experti s vlastnou skúsenosťou porozprávali zo života s chorobou. Študenti mali možnosť pýtať sa expertov na to, čo ich zaujíma. V závere stretnutia dostali študenti dotazník s otázkou, čo im toto stretnutie dalo. Tu je zopár odpovedí: viac info...
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Školský projekt Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžebty detašovné pracovisko bl. Metoda D. Trčku Michalovce


08.04.2016
sme boli na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety detašovaného pracoviska bl. Metoda D. Trčku v Michalovciach s projektom „Šialený? No a?“. Projektu sa zúčastnilo 21 študentov, ktorí boli rozdelení na 2 skupiny. Porozprávali sme im niečo o psychiatrických ochoreniach, pracovali samostatne v skupinách na daných témach a na konci projektu im experti s vlastnou skúsenosťou vyrozprávali príbehy z ich životov. Projekt sa im veľmi páčil, o čom svedčí aj ich spätná väzba: viac info...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. ročník tetralógového maškarného plesu


Plesová sezóna našla svojich priaznivcov aj v Integre, o. z.
Dňa 2
2.01.2016 sa uskutočnil v poradí už 19. ročník tetralógového maškarného plesu. Nejeden z nás si počas večera prišiel na svoje tanečné kreácie.
Hostia sa mohli tešiť na chutné jedlo a bohatú tombolu, skvelý program a ešte príjemnejšiu hudbu o ktorú sa postaral DJ
Peter. Krásnym spestrením v programe bolo vystúpenie Súkromnej základnej umeleckej školy TALENT-UM. Týmto programom sa nám podarilo odštartovať prijemnú tanečnú atmosféru.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu večeru.


Za sponzorskú spoluprácu ďakujeme:

- MUDr. Janusová,
- ABC Creativ,
- Čokoládovňa EVA,
- Lekáreň IDEA,
- Slovenská únia sluchovo postihnutých.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za sponzorskú spoluprácu v roku 2015 ďakujeme:

žiakom a učiteľom Strednej zdravotníckej školy Michalovce
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hľadáme dobrovoľníkov - Vymeň svoj čas za skúsenosti
Integra, o. z. má dve zariadenia, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a aj náplň práce dobrovoľníkov sa môže trochu odlišovať, čo vyplýva najmä z poskytovania sociálnych služieb podľa §37 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a z potrieb klientov. viac info....

                                                                                                               

________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Projekt pre školy
Integra, o. z. je od roku 2005 zapojená do realizácie preventívno-podporného projektu pre školy s názvom „Šialený? No a!“, ktorý začal v rámci Medzinárodného programu proti stigmatizácii ľudí s duševnými problémami Svetovej psychiatrickej asociácie (World Psychiatric Association) v spolupráci s Irrsinnig Menschlich, e. V. (v preklade Šialene ľudský) z Nemecka. V roku 2010 bol projekt súčasťou Národného programu duševného zdravia SR. Jeho zámerom je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.  Viac info …  Leták o projekte.
__________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky