Rehabilitačné stredisko

Školská 8, 071 01 Michalovce

Rehabilitačné stredisko je zariadením poskytujúcim sociálnu službu ambulantnou, dennou formou ľuďom s duševnou poruchou pracovných dňoch. Činnosti sú zamerané na rehabilitáciu sociálnych a pracovných návykov, na obnovu najvyššie dosiahnuteľného stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti.

Prečo by Ste si mali vybrať nás

Prijímatelia sociálnych služieb môžu navštevovať dielne – umelecko-keramickú, krajčírsku a kuchyňu. Činnosť v dielňach je zameraná na prácu s keramickou hlinou, maľovanie, výrobu sviečok, prácu s papierom, šitie jednoduchých výrobkov, učia sa vytvoriť jedálny lískok, postup varenia a hospodáriť s financiami.

kreativita

profesionalita

V naších dielniach na Vás čaká profesionálny tím ktorý ma individuálny a profesionálny prístup ku každému prijímateľovi

Prinášame nápady domov

Vyrobené výrobky ponúkame aj na predaj. Potešte svojích blízskych originálnym darčekom. Financie získané z predaja používame na nákup ďalšieho materiálu.

Máte záujem o darček pre svojich blizských neváhajte nás kontaktovať

Dokumenty na stiahnutie

Pre žiadateľov s trvalým pobytom v Košickom samosprávnom kraji:
Žiadosť o zabezpečenie služby
Lekársky nález
Obsah odborného lekárskeho nálezu k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

semafor pre zariadenia sociálnych služieb

Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou

Napísali o nás

"Integra mi dala spoločnosť a kamarátov."
Ľ. K

Galéria

Tvoríme originálne darčeky

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.