Alena SKYBOVÁ

zdravotno-sociálna pracovníčka

V roku 1980 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. V Integre, o. z. som začínala ako terénna pracovníčka špecializovanej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v roku 2005. Bolo pre mňa zaujímavé pracovať v takejto sfére, keďže dovtedy som mala skúsenosti iba s prácou zdravotnej sestry v ústavnej starostlivosti. Táto forma pomoci ľuďom s duševným postihnutím žiaľ, po niekoľkých rokoch svojej činnosti skončila. Doplnila som si vzdelanie o sociálnu oblasť a začala som vykonávať dohľad v zariadení podporovaného bývania v byte, ktorý sa v tom čase otváral pre ľudí s duševným postihnutím. Zároveň vykonávam i prácu zdravotnej sestry v psychiatrickej ambulancii Integry, o. z., ktorá svojim charakterom starostlivosť o duševné zdravie dopĺňa v oblasti liečby.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.