NÁVŠTEVA KLIENTA V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Hlási sa vopred u pracovníka (vypíše Čestené vyhlásenie, zapíše sa do Knihy návštev).
Preukazuje sa prítomnému pracovníkovi:

IMG_3769

Potvrdením o kompletnom zaočkovaní

o očkovanie osoby najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou o očkovanie osoby najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou o očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

Potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní)

Negatívnym testom pri vstupe do zariadenia

o potvrdenie nesmie byť staršie ako 12 hodín pri antigénovom teste, alebo 72 hodín pri PCR teste, o návšteva môže byť otestovaná (AG testom) i v zariadení, avšak tento úkon je potrebné dohodnúť s dostatočným časovým predstihom so štatutárom zariadenia.

Kontrola zdravotného stavu návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (umytie rúk, dezinfekcia).

Návšteva, ktorá toto nesplní, nesmie vstúpiť do zariadenia. 

Návšteva môže byť realizovaná len v priestoroch vyhradených pre návštevy vo vnútorných (spoločenská miestnosť) alebo vonkajších priestoroch zariadenia. 

Maximálny počet osôb v rámci jednej návštevy sú 3 osoby.

Po každej návšteve je priestor dezinfikovaný (stoly, stoličky, kľučky, dotykové plochy).

Zdroj: MPSVR SR, 29.07.2021

 

Viac informácii

 

Všetko o koronavíruse nájdete na: https://www.korona.gov.sk/

O aktuálnych opatreniach v Michalovciach: https://www.ruvzmi.sk

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.