Helena PRIBULOVÁ

sociálna pracovníčka, manažérka kvality

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016. Od roku 2018 pracuje v Integre, o. z. ako sociálna pracovníčka v rehabilitačnom stredisku.

„Dá sa povedať, že pracovať do Integry, o. z. som prišla úplnou náhodou. Po vyštudovaní školy som vedela, že chcem pracovať v sociálnej oblasti. Keď ma oslovili na dobrovoľnícku prácu s ľuďmi s duševným postihnutím, nevedela som, čo to pre mňa bude znamenať. Išla som s veľkými obavami. Čo sú to za ľudia? Či mi niečo neurobia? Teraz však viem, že sú to super ľudia, len ich treba viac spoznať. Teší ma, ak sa s nimi môžem čo i len porozprávať, potešiť ich. Sú potom takí šťastní. A potom som i ja. Moja práca nie je iba práca. Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre, je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť radosť.“

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.