Helena PRIBULOVÁ

sociálna pracovníčka

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016. Od roku 2018 pracuje v Integre, o. z. ako sociálna pracovníčka v rehabilitačnom stredisku.

„Dá sa povedať, že pracovať do Integry, o. z. som prišla úplnou náhodou. Po vyštudovaní školy som vedela, že chcem pracovať v sociálnej oblasti. Keď ma oslovili na dobrovoľnícku prácu s ľuďmi s duševným postihnutím, nevedela som, čo to pre mňa bude znamenať. Išla som s veľkými obavami. Čo sú to za ľudia? Či mi niečo neurobia? Teraz však viem, že sú to super ľudia, len ich treba viac spoznať. Teší ma, ak sa s nimi môžem čo i len porozprávať, potešiť ich. Sú potom takí šťastní. A potom som i ja. Moja práca nie je iba práca. Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre, je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť radosť.“

© 1994 – 2022 Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., All Rights Reserved.