"Šialený? No a!"

Projekt pre školy

"Mať duševnú poruchu? To sa mi nemôže stať!"

To si myslia viacerí, ale fakty hovoria za seba: každý štvrtý človek zažije raz vo svojom živote psychickú krízu. Depresia, schizofrénia, ako aj úzkostné a obsedantné poruchy, sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „ľudové choroby“. Napriek tomu sa duševné poruchy ešte stále zamlčujú. Strach z psychického ochorenia alebo z toho, že sa dostaneme do „blázinca“, je rovnako silný ako obava z konfrontácie s duševným zdravím a z integrácie ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti. Pritom to nie je samotné ochorenie, ktoré naháňa strach. Sú to skôr predstavy, ktoré s ochorením a s psychiatriou spájame. Predstavy, ktoré stigmatizujú, ktoré vyčleňujú zo života. Predsudky a vyčleňovanie však nepatria do otvorenej, rôznorodej a tolerantnej kultúry.

"Šialený? No a!" v krátkosti
Zámerom školského projektu je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami

5 - 6 vyučovacích hodín

trvá minimálne jeden školský deň

realizuje sa v škole

zameraný na mladých ľudí od 15 do 20 rokov

je vhodný pre triedy a skupiny formované z tried

má nenaročnú štruktúru

destigmatizácia duševne chorých

tím moderátorov a expertov

Školský projekt nemeckého spolku Irrsinnig Menschlich, e. V. (v preklade Šialene ľudský) a slovenského občianskeho združenia Integra, začal  v rámci Medzinárodného programu proti stigmatizácii ľudí s duševnými problémami Svetovej psychiatrickej asociácie (World Psychiatric Association). Nemecko sa zúčastňuje tejto kampane od roku 1999, Slovensko sa zapojilo od roku 2005.

Tím moderátorov a expertov

Za porozumenie a toleranciu voči ľuďom s duševnými poruchami.

Školský projekt „Šialený? No a!“ je predstavuje stretnutie študentov s ľuďmi, ktorí zažili duševnu chorobu.

Osobné stretnutie robí zdanlivo nepochopiteľné pochopiteľnejším, odbúrava strach a predsudky.

Koordinátorka programu
"Šialaný? No a!"
pre Slovensko

Ing. Jana Hurová, PhD.
tel. +421/918 567 854
e-mail: sialenynoa@integradz.sk

vysporiadať sa s komplexnosťou ľudského života

rozmýšľať a hovoriť o vlastných problémoch

vnímať, preskúmať a lepšie pochopiť predsudky a výhrady

viac sa dozvedieť o duševnom zdraví a ochorení

"Šialený? No a!" dodáva odvahu...

Máte záujem?

Napíšte nám

Kontaktujte nás

Sociálne siete

Naši partneri

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.