Ján HLAVÁČ

pracovník pre rozvoj pracovných zručnosti

Som výtvarník, tanečník, ochotnícky herec a iné.
V rokoch 2004 – 2011 som v Integre pracoval ako pracovný terapeut. Využíval som najmä svoje silné stránky v umeleckej oblasti. Na chvíľu som zmenil svoje pôsobisko, no vďaka svojim neustálym kontaktom s klientmi Integry som veľmi rád s nimi stále spolupracoval. Preto som sa do Integry po niekoľkých rokoch vrátil. Táto práca ma utvrdila, že toto je to, čo dáva môjmu životu ten správny zmysel. Chcem ľudí s duševným ochorením podporovať ako najlepšie viem. Okrem toho je mojou srdcovou záležitosťou prevencia duševného zdravia u mladých ľudí, k čomu mám veľmi blízko, a preto sa dlhodobo venujem aj programu „Šialený? No a!“. 

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.