Ján ĽOCH

sociálny pracovník, copywriter, IT, manažér kvality, projektový manažér

Je absolventom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, kde ukončil štúdium sociálnej práce v roku 2017. Do Integry, o. z. som prišiel po prvýkrát ako dobrovoľník ešte počas štúdia. Od roku 2014 tu už pracujem, najprv ako ergoterapeut, neskôr ako sociálny pracovník. V práci mi robí najväčšiu radosť vidieť ako ľudia s duševným ochorením majú snahu na sebe pracovať a „pomalými krokmi“ sa dokážu zlepšovať.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.