Ján ĽOCH

ergoterapeut, sociálny pracovník, copywriter

Je absolventom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, kde ukončil štúdium sociálnej práce v roku 2017. Do Integry, o. z. som prišiel po prvýkrát ako dobrovoľník ešte počas štúdia. Od roku 2014 tu už pracujem, najprv ako ergoterapeut, neskôr ako sociálny pracovník. V práci mi robí najväčšiu radosť vidieť ako ľudia s duševným ochorením majú snahu na sebe pracovať a „pomalými krokmi“ sa dokážu zlepšovať.

© 1994 – 2022 Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., All Rights Reserved.