Jana ANTUŠOVÁ

asistentka sociálnej práce

Som študujúcou študentkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce v odbore sociálna práca. Svoje magisterské štúdium ukončím v roku 2024. každý človek má právo na dôstojný život s udržaním sociálnej úrovne, čiže aj ľudia s duševným ochorením.

K práci v INTEGRE, o. z., som sa dostala náhodne, ako sa hovorí „medzi rečou“. Nevedela som do čoho idem a čo má čaká. Zistila som, že každý prijímateľ je iný, treba len spoznať ich životnú situáciu, nájsť primeranú mieru podpory, vnímať ich a počúvať. Zatiaľ sa mi to darí. Takto môžem prispieť k zlepšeniu, skvalitneniu a aktívnejšiemu prístupu k porozumeniu prijímateľov.

Najväčším úspechom pre mňa je a bude úsmev a spokojnosť klientov/prijímateľov INTEGRA, o. z.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.