Jana HUROVÁ

riaditeľka

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, od roku 2002 pracuje v Združení pre duševné zdravie – Integra, o. z. Najprv ako projektová koordinátorka, od roku 2006 ako riaditeľka združenia. V rokoch 2006 – 2020 pôsobila v Rade duševného zdravia zriadenej na Ministerstve zdravotníctva SR za účelom aplikácie Národného program duševného zdravia SR a v súčasnosti je aktívnou členkou Rady zástupcov zdravotne postihnutých zriadenej v Meste Michalovce a Výboru Nezávislej platformy Sociofórum, o. z., združujúcej mimovládne organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti.

„Kým som v Integre nepracovala, vôbec som si dôležitosť duševného zdravia neuvedomovala. Z vlastnej skúsenosti viem, že kým sa nás duševná choroba netýka, sme k nej ľahostajní. V Integre som zistila, koľko ľudí nemá dar zdravia. Podporiť niekoho, kto kvôli chorobe prišiel o rodinu, priateľov a prácu, aby sa znova postavil na nohy, je obrovský úspech. Asi v každom z nás je potreba niekomu pomáhať a možno si to ani neuvedomujeme, že i títo ľudia pomáhajú nám. Len, ak je pomoc vyrovnaná, dáva to zmysel. Ja som si v krátkom čase uvedomila, že moja práca je mojím koníčkom, a to ma napĺňa.“

© 1994 – 2022 Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., All Rights Reserved.