Jitka JANUSOVÁ

lekár špecialista - psychiatrička

Lekársku fakultu UK Hradec Králové ukončila v roku 1994, následne sa rozhodla pre odbor psychiatrie, ktorý ukončila atestáciou v roku 1998. Začínala ako lôžkový psychiater v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach, kde pôsobila v rokoch 1994 až 2007. Od roku 2008 pracuje v psychiatrickej ambulancii Integra o. z. 

© 1994 – 2022 Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., All Rights Reserved.