Lucia Čornejová

sociálna pracovníčka

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, kde ukončila štúdium sociálnej práce v roku 2020 počas materskej dovolenky s víziou, že po skončení chce pracovať v sociálnej oblasti.
Možnosť pracovať v Integre, o. z. sa mi naskytla náhodou a priznám sa, že som sem išla s veľkým rešpektom.
Nevedela som čo ma čaká a či zvládnem pracovať s takými ľuďmi. Veľmi rýchlo som však prišla na to, že moje prvotné obavy boli zbytočné. Sú to veľmi milí a priateľskí ľudia, ktorí sa radi rozprávajú, hľadajú pochopenie a snažia sa žiť plnohodnotným životom aj napriek duševnému ochoreniu.
Verím, že svojou prácou prispejem k zlepšeniu a skvalitneniu života prijímateľov Integry, o. z.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.