Práce našich dielni

Galéria prác

Výrobky z tvorivých dielni prijímateľov sociálnej služby Integry, o. z..
V prípade, ak chcete získať originálny darček, prosím, kontaktujte: simonadankaninova@integradz.sk alebo telefonicky 056/642 16 39 v čase od 08:30 do 15:00 hod.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.