Práce našich dielni

Galéria prác

Výrobky z tvorivých dielni prijímateľov sociálnej služby Integry, o. z..
V prípade, ak chcete získať originálny darček, prosím, kontaktujte: simonadankaninova@integradz.sk alebo telefonicky 056/642 16 39 v čase od 08:30 do 15:00 hod.

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved