Výrobky z tvorivých dielní prijímateľov sociálnej služby Integry, o. z.

V prípade, ak chcete získať originálny darček, prosím, kontaktujte: simonadankaninova@integradz.sk alebo telefonicky 056/642 16 39 v čase od 08:30 do 15:00 hod.

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.