Pětr NAWKA

zakladateľ združenia, psychiater a psychoterapeut

Narodil sa v Budyšine/Bautzen v Nemecku, kde vyštudoval medicínu. Nasledoval svoju manželku na Slovensko a v Michalovciach strávil podstatnú časť svojho osobného a profesijného života. Tu v roku 1994 ako primár tunajšej Psychiatrickej nemocnice založil Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z. Napriek návratu do Nemecka v roku 2006  zostal verný Michalovciam, svojmu druhému domovu. Jeho úzky vzťah k ľuďom s duševnou poruchou vysvetľuje spriaznenosťou duší. 

Podieľal sa na príprave a realizácii Reformy psychiatrickej starostlivosti SR. Podobne sa stal aj Národný program duševného zdravia Slovenskej republiky jeho srdcovou záležitosťou. Ide mu o to, aby Integra prispela k tomu, aby nielen zdravý, ale každý človek, mohol žiť zmysluplne a integrovane v spoločnosti. 

© 1994 – 2022 Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., All Rights Reserved.