PROJEKT PRE ŠKOLY  „ŠIALENÝ? NO A!“

Za porozumenie a toleranciu voči ľuďom s duševnými poruchami.

Zámerom školského projektu „Šialený? No a!“ je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.

„Mať duševnú poruchu? To sa mi predsa nemôže stať!“

To si myslia viacerí, ale fakty hovoria za seba: každý štvrtý človek zažije raz vo svojom živote psychickú krízu. Depresia, schizofrénia, ako aj úzkostné a obsedantné poruchy, sú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie „ľudové choroby“. Napriek tomu sa duševné poruchy ešte stále zamlčujú. Strach z psychického ochorenia alebo z toho, že sa dostaneme do „blázinca“, je rovnako silný ako obava z konfrontácie s duševným zdravím a z integrácie ľudí s duševnými poruchami do spoločnosti. Pritom to nie je samotné ochorenie, ktoré naháňa strach. Sú to skôr predstavy, ktoré s ochorením a s psychiatriou spájame. Predstavy, ktoré stigmatizujú, ktoré vyčleňujú zo života. Predsudky a vyčleňovanie však nepatria do otvorenej, rôznorodej a tolerantnej kultúry.

„Šialený? No a!“ konkrétne

Jadro školského projektu je priame stretnutie študentov s ľuďmi, ktorí zažili duševné ochorenie. Osobné stretnutie robí zdanlivo nepochopiteľné pochopiteľnejším, odbúrava strach a predsudky.

Projekt „Šialený? No a!“ v stručnosti

Máte záujem?

V tom prípade kontaktujte naše združenie:
Integra, o. z.
Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
tel./fax: 056/6421714,
e-mail: integrami@gmail.com
IBAN: SK6711000000002626746591

Viac informácii: informačný list pre školy
                                     leták pre školy