Zoznam dokumentov potrebných k nástupu po prijatí do ZpB

Pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb, najneskôr však v deň začiatku poskytovania sociálnej služby, v dopoludňajších hodinách, sa prijímateľ osobne dostaví na adresu prevádzky sociálnej služby podľa druhu a dohody s pracovníkom dohľadu. Donesie si so sebou tieto dokumenty:

  1. platný občiansky preukaz,
  2. preukaz poistenca,
  3. preukaz občana s ŤZP (ak má vydaný),
  4. rozhodnutie sociálnej poisťovne o miere funkčnej poruchy v %,
  5. aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku,
  6. meno, priezvisko, adresu, príp. telefónny kontakt na všeobecného lekára (v prípade, že vzhľadom na vzdialenosť, mení svojho lekára) – zvyčajne u ZpB,
  7. informáciu o špecialistoch, u ktorých sa lieči (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt),
  8. potvrdenie o bezinfekčnosti od všeobecného lekára, vrátane výsledku testu na Covid-19 (PCR nie starší ako 72 hodín),
  9. zoznam liekov, ktoré pravidelne užíva a lieky na minimálne 3 dni,
  10. rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony),
  11. podpísané vyhlásenie o príjme fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,
  12. podpísané vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.