Prijímateľ v ZpB si môže doniesť i ďalšie osobné veci, napr.:

  1. šálku (na kávu, čaj),
  2. veci podporujúce voľnočasové aktivity (kniha, bicykel, lopta, ručné práce, DVD filmy, hudba, ….),
  3. drobné elektrospotrebiče (rádio, počítač, tablet, mobil, televízor, malá chladnička)
  4. vlastné zariadenie – len výnimočne a na základe predchádzajúcej dohody s pracovníkom dohľadu. Toto zariadenie však musí byť čisté a vhodné pre užívanie. Pri odchode zo ZpB toto zariadenie nesmie zostať v ZpB.

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z. 2021. All rights reserved