Prijímateľ v ZpB si môže doniesť i ďalšie osobné veci, napr.:

  1. šálku (na kávu, čaj),
  2. veci podporujúce voľnočasové aktivity (kniha, bicykel, lopta, ručné práce, DVD filmy, hudba, ….),
  3. drobné elektrospotrebiče (rádio, počítač, tablet, mobil, televízor, malá chladnička)
  4. vlastné zariadenie – len výnimočne a na základe predchádzajúcej dohody s pracovníkom dohľadu. Toto zariadenie však musí byť čisté a vhodné pre užívanie. Pri odchode zo ZpB toto zariadenie nesmie zostať v ZpB.

Informácie

Archív
Cenník
Dobromat
Dobrovoľníctvo
2% z dane

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Pri mlyne 1430/1A,
071 01 Michalovce
e-mail: integrami@gmail.com
tel. +421/56 642 17 14
IČO 31995381
DIČ 2020760643

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.