Náš tím – zoznámte sa s naším odborným tímom…

Predstavujeme Vám náš tím, skupinu odborníkov. V oblasti poradenstva a intervencie pomáhajú pri riešení každodenných problémov. Členovia multidisciplinárneho tímu pracujú samostatne ale aj ako tím v prípade komplexného prístupu.

Napísali o nás

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.