"Na duševnom zdraví nám záleží".

#integra_oz

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Je dôležité sa o duševnom zdraví rozprávať. Veď duševné zdravie je to najvzácnejšie, čo človek má. Orgány sa dajú nahradiť, dokonca i srdce.
Duša však nie!

V oblasti duševného zdravia získalo ocenenie Združenie pre duševné zdravie INTEGRA, o. z., za mimoriadne úspešný projekt v oblasti duševného zdravia v školách v roku 2023. Program Šialený? No a! je založený na otvorenom dialógu študentov s moderátormi. Témami diskusie sú psychická kríza a šťastie, vlastné skúsenosti študentov, ochorenie a liečba, ako a kde nájsť pomoc v náročnej životnej situácii, nádej a možnosti podpory, prečo možno psychické ťažkosti vnímať i ako príležitosť a iné.

NA DUŠEVNOM ZDRAVÍ NÁM ZÁLEŽÍ.

Integra, o. z. získala ocenenie pre tých, ktorí venujú svoj čas podpore duševného blaha Európanov. Umiestnila sa na krásnom 3.mieste s nominovaných piatich neziskových projektov v rámci Európy.

Podporte naše aktivity darom

 Svoj dar môžte zaslať na číslo účtu
SK6711000000002626746591
s poznámkou "dar"

Náš tím – zoznámte sa s naším odborným tímom…

Predstavujeme Vám náš tím, skupinu odborníkov. V oblasti poradenstva a intervencie pomáhajú pri riešení každodenných problémov. Členovia multidisciplinárneho tímu pracujú samostatne ale aj ako tím v prípade komplexného prístupu.

Napísali o nás

Prevádzka podporená

  1. Ľudia s psychickými postihnutiami, ktoré vznikli v dôsledku ťažkých chronických chorôb, predovšetkým z okruhu schizofrénií, bipolárnych porúch, schizoafektívnych porúch, porúch osobnosti, chronifikovaných neuróz a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.
  2. Vek: od 18 do dovŕšenia dôchodkového veku (vzhľadom na dohľad nižšej intenzity nie je možné poskytovať sociálnu službu mladším osobám).
  3. Spádová oblasť: Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj.
  4. Súhlas uchádzača s využívaním služby, čo písomne deklaruje ešte pred nástupom.

 

Keď mi
  • bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
Keď som
  • príslušný samosprávny kraj požiadal o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
Integra, o. z. môže prijať uchádzača ešte pred splnením uvedených podmienok, vždy však musí ísť o situáciu, kedy je jeho zdravie a život vážne ohrozené.

Integra, o. z. v zmysle §34 a §37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje

  • Zariadenie podporovaného bývania
  • Rehabilitačné stredisko

Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.

Sídlo zariadenia

Pri mlyne 1430/1A
071 01 Michalovce
viac info...

©2022. Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.