Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o. z.

Je dôležité sa o duševnom zdraví rozprávať. Veď duševné zdravie je to najvzácnejšie, čo človek má. Orgány sa dajú nahradiť, dokonca i srdce. Duša však nie!

Aktuality

Ponúkame krátky prehľad aktuálnych podujatí organizovaných Integrou, o. z. v spolupráci s našimi partnermi

typewriter-gcbc974bbc_1920

Otvorený list vláde SR

Fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti, reagujeme…

Zariadenie podporovaného bývania je zariadením poskytujúcim sociálnu službu – celoročný pobyt ľuďom s duševnou poruchou, ktorí sú schopní viesť samostatný život s pomocou inej osoby. 

Rehabilitačné stredisko je zariadením poskytujúcim sociálnu službu ambulantnou, dennou formou ľuďom s duševnou poruchou pracovných dňoch.

Do komplexu služieb poskytovaných ľuďom s problémami duševného zdravia patrí aj poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v psychiatrickej ambulancii. Naša ambulancia začala svoju činnosť v roku 2005.

PROJEKT PRE ŠKOLY  „ŠIALENÝ? NO A!“

Za porozumenie a toleranciu voči ľuďom s duševnými poruchami.

Zámerom školského projektu „Šialený? No a!“ je prebudiť porozumenie voči ľuďom s duševnými problémami.

NÁVŠTEVA KLIENTA V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Hlási sa vopred u pracovníka (vypíše Čestené vyhlásenie, zapíše sa do Knihy návštev).
Preukazuje sa prítomnému pracovníkovi:

V dňoch 5. 7. septembra 2019 uskutočnila v Bratislave medzinárodná
konferencia „Duševné zdravie a zmysluplný život

g

Zoznámte sa s naším odborným tímom

Združenie pre duševné zdravie -
Integra, o. z.

adresa

Sociálna sieť

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z. 2021. All rights reserved