Zoznámte sa

Náš tím

Predstavujeme Vám náš tím, skupinu odborníkov.
V oblasti poradenstva a intervencie pomáhajú pri riešení každodenných problémov.
Členovia multidisciplinárneho tímu pracujú samostatne ale aj ako tím v prípade komplexného prístupu.

Jana HUROVÁ

RIADITEĽKA

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, od roku 2002 pracuje v Združení pre duševné zdravie – Integra, o. z.

Pětr NAWKA

PREDSEDA

Simona DANKANINOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016. Od roku 2019 pracuje v Integre, o. z.

Kvetoslava ELEFANTOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

V Integre, o. z. pracuje od roku 2002, najprv ako administratívna pracovníčka, potom ako pracovníčka dohľadu v chránenom bývaní…

Jitka JANUSOVÁ

LEKÁR ŠPECIÁLISTA - PSYCHIATER

Zuzana KAROLOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

V roku 2005 som vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, na katedre Sociálnej pedagogiky v odbore: Vychovaváteľstvo…

11087273_10203364240819301_1020319989_o

Ján ĽOCH

ERGOTERAPEUT, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, COPYWRITER

Je absolventom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, kde ukončil štúdium sociálnej práce v roku 2017.

Zuzana Pavlíková

Helena PRIBULOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016. Od roku 2018 pracuje v Integre, o. z.

Alena SKYBOVÁ

ZDRAVOTNO-SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

V roku 1980 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. V Integre, o. z. som začínala ako terénna pracovníčka špecializovanej…

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved