Zoznámte sa

Náš tím

Predstavujeme Vám náš tím, skupinu odborníkov.
V oblasti poradenstva a intervencie pomáhajú pri riešení každodenných problémov.
Členovia multidisciplinárneho tímu pracujú samostatne ale aj ako tím v prípade komplexného prístupu.

Jana HUROVÁ

RIADITEĽKA

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, od roku 2002 pracuje v Združení pre duševné zdravie – Integra, o. z. Od roku 2006 ako riaditeľka združenia. 

 

Pětr NAWKA

Zakladateľ združenia, psychiater a psychoterapeut

Narodil sa v Budyšine/Bautzen v Nemecku, kde vyštudoval medicínu. V roku 1994 založil Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z.

Simona DANKANINOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Je absolventkou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016. Od roku 2019 pracuje v Integre, o. z.

Kvetoslava ELEFANTOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

V Integre, o. z. pracuje od roku 2002, najprv ako administratívna pracovníčka, potom ako pracovníčka dohľadu v chránenom bývaní…

Jitka JANUSOVÁ

LEKÁR ŠPECIÁLISTA - PSYCHIATER

Lekársku fakultu UK Hradec Králové ukončila v roku 1994, následne sa rozhodla pre odbor psychiatrie, ktorý ukončila atestáciou v roku 1998

Ján Ľoch

ERGOTERAPEUT, SOCIÁLNY PRACOVNÍK, COPYWRITER

Je absolventom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach, kde ukončil štúdium sociálne práce v roku 2017.

 

Zuzana PAVLÍKOVÁ

INŠTRUKTOR SOCIÁLNEJ PRÁCE

V roku 2005 ukončila štúdium sociálnej práce na Prešovskej univerzite. Svoj profesijný život zväčša venovala práci so seniormi.

Helena PRIBULOVÁ

SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde ukončila štúdium v roku 2016.

Alena SKYBOVÁ

ZDRAVOTNO-SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA

V roku 1980 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. V Integre, o. z. som začínala ako terénna pracovníčka špecializovanej…

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved