Dobrovoľníctvo

Hľadáme dobrovoľníkov – Vymeň svoj čas za skúsenosti

Integra, o. z. má dve zariadenia, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a aj náplň práce dobrovoľníkov sa môže trochu odlišovať, čo vyplýva najmä z poskytovania sociálnych služieb podľa §37 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a z potrieb klientov.

 

 

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.