Hľadáme dobrovoľníkov - Vymeň svoj čas za skúsenosti

Integra, o. z. má dve zariadenia, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach a aj nápĺň práce dobrovoľníkov sa môže trochu odlišovať, čo vyplýva najmä z poskytovania sociálnych služieb podľa §37 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a z potrieb klientov.

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved