Témy konferencie

  • Transformácia v oblasti duševného zdravia: reforma a iniciatívy zamerané na integrovaný a zmysluplný život
  • Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni
  • Príklady dobrej praxe v oblasti podpory, prevencie, liečby a rehabilitácie v oblasti duševného zdravia
  • Národný program duševného zdravia SR
  • Deklarácia a Akčný plán o duševnom zdraví WHO pre Európu
  • Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
  • Iné

Príhovor

Milí priatelia,

je mi veľkým potešením, smieť Vás po 15 rokoch znova pozvať do Bratislavy, aby sme sa na tejto konferencii venovali význam súvisiacim s duševným zdravím, ktoré vznikajú v dôsledku významných zmien neustále sa transformujúcej spoločnosti.

Pozadie konferencie

Novodobým základom zmien v oblasti duševného zdravia bola Nežná revolúcia v roku 1989 vo vtedajšom Československu, ktorá zásadným spôsobom zmenila život obyvateľstva.

integracia2

odborný časopis

Program

5. - 7. september 2019

volunteers-2729696_1920

Napísali o nás

partneri

Organizatori

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved