Archív činnosti a aktivít

rok 2020

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou spôsobenou Covidom-19 v našom zariadení nekonali žiadne podujatia.

V roku 2019 Integra, o. z. organizovala medzinárodnú konferenciu „Duševné zdravie a zmysluplný život“

© Copyright Združenie pre duševné zdravie – Integra, o. z., 2021. All rights reserved