Projekt sme realizovali

Školský projekt sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Rok 2019
15.10.2019 výchovno – vzdelávacie podujatie o duševnom zdraví VII. ZŠ Michalovce
14.10.2019 školský projekt Gymnázium Ľudovíta Štúra Michalovce
10.10.2019 výchovno – vzdelávacie podujatie „O DUŠEVNOM ZDRAVÍ“ ZOS Michalovce
26.09.2019 výchovno – vzdelávacie podujatie o duševnom zdraví na ZŠ Jovsa
27.05.2019 prezentácia o duševnom zdraví Stredná zdravotnícka škola Michalovce
29. 05. 2019 školský projekt Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
30.05.2019 školský projekt Stredná zdravotnícka škola Michalovce

Rok 2017
01.10. – 03.10. 2017 školský projekt MOST, n. o. v Bratislave
30.05. a 31.05.2017 školský projekt Strená zdravotnícka škola v Košicicha na Kukučínovej ulici
22.05. a 24.05.2017 školský projekt Gymnázium Park mládeže v Košiciach
18.05.2017 školský projekt Stredná škola obchodu a služieb v Sobranciach

Rok 2016
03.06.2016 školský projekt Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach.
02.06.2016 stretnutie na tému „Podoby duše“.
01.06.2016 školský projekt Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach.
31.05.2016 stretnutie na tému „Podoby duše“.
12.04.2016 školský projekt Rehabilitačnom stredisku v Michalovciach.
08.04.2016 sme sa zúčastnili školského projektu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Michalovciach.

Rok 2015
09.10.2015 v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach sa uskutočnilo výchovno – vzdelávacie podujatie „PODOBY DUŠE“.
02.10.2015 sme sa zúčastnili školského projektu so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.
17.09.2015 sme sa zúčastnili školského projektu v Bratislave s bratislavskou organizáciou MODST, n. o.
24.08.2015 sme sa zúčastnili školeského projektu na Obchodnej akadémii v Humennom.
25.06.2015 v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom v Michalovciach uskutočnilo výchovno – vzdelávacie podujatie.
17.06.2015 sme sa zúčastnili školského projektu so študentmi Hotelovej akadémie v Sobranciach.
10.06.2015 sme sa zúčastnili školského projektu so študentmi Strednej odbornej školy technickej V Michalovciach.
29.05.2015 sme sa zúčastnili školského projektu so študentmi Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach.
14.05.2015 sme sa zúčastnili školského projektu na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach.

26.11.2014 sme sa zúčastnili školského projektu na Súkromnej Duffincovej hotelovej akadémie v Michalovciach
2010 viac info…
2005 – 2006 viac info…