Kurz výtvarného umenia – ENKAUSTIKA

13. a 14.11.2017 sme mali v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Kurz výtvarného umenia, kde sa naši klienti dozvedeli informácie o farbách, ich význame a vplyve na našu psychiku a zdravie a za pomoci J. Hlaváča zo ZOS si mohli vyskúšať techniku s názvom ENKAUSTIKA, kde ide o maľovanie horúcim voskom cez žehličku na špeciálny papier. Výstup z tohto stretnutia bude 04.12. o 9:30 v ZOS spolu s inými organizáciami, ktoré boli do projektu zapojené pri príležitosti Medzinárodného Dňa osôb so zdravotným postihnutím.

viac infotu


13.11.2017 sme pripravili pre Domov dôchodcov na Ulici J. Hollého krátku prednášku o duševnom zdraví. Porozprávali sme im niečo o vybraných duševných ochoreniach  i o tom, ako byť duševne zdraví. Premiesti sme im krátke filmy, kde boli rôzne psychiatrické ochorenia znázornené. Sme radi, že aj ľudia z domova dôchodcov sa chcú dozvedieť informácie o duševnom zdraví.


Hra ako súčasť života ľudí s problémami duševného zdravia

Vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce sa nám podarilo zakúpiť spoločenské hry pre prijímateľov sociálnej služby v Integre, o. z., ktoré využívame  v rámci sociálnej a pracovnej rehabilitácie, alebo aj pri rôznych iných aktivitách.
Hra je aj v dnešných časoch zábavnou súčasťou nášho spoločenského života. Pri hre sa môžeme učiť zručnostiam, ktoré sú potrebné pri spolunažívaní s inými, učiť sa racionálnemu správaniu, rozvíjať kreativitu, prekonávať negatívne emócie, zlepšovať komunikáciu a veľa iného. Výhodou hry je, že vyjadruje voľne  myšlienky, city, názory, rieši problémy a utlmuje agresivitu, čo je dôležité pri učení sa pre ľudí s problémami duševného zdravia.
Ďakujeme  Mestu Michalovce za finančnú podporu tohto projektu.


Tvorivá duša – ZOS Michalovce

Dňa 12.10.2017 sme sa zúčastnili tvorivých dielní s názvom „Tvorivá duša“, ktoré si pre nás pripravilo Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach. Mali sme možnosť vyskúšať si urobiť gélové sviečky a naučiť sa skladať rôzne tvary s technikou origami. Ďakujeme za čas strávený v ZOS.


Deň duševného zdravia – Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Michalovce

Dňa 16.10.2017 sme mali stretnutie „Podoby duše“ na Strednej odbornej škole sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach pri príležitosti Dňa duševného zdravia. Pre študentov bola pripravená prednáška s krátkymi filmami, kde boli priblížené rôzne psychiatrické diagnózy. Porozprávali sme im niečo k vybraným ochoreniam a na záver sme sa zamerali na kroky, ako byť duševne zdraví. Projekt bol financovaný MKSR.


Deň duševného zdravia – Stredná zdravotnícka škola Michalovce

11.10.2017 sme mali v spolupráci so ZOS v Michalovciach pri príležitosti Dňa za duševného zdravia prednášku „Podoby duše“ pre Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. Porozprávali sme im niečo o vybraných psychiatrických diagnózach spolu s našou klietkou Vierkou, premietli im krátke filmy s tematikou duševného zdravia a na konci sme im dali rady o tom, ako byť duševne zdraví v 12 krokoch. Projekt bol financovaný MKSR za čo ďakujeme.


Deň duševného zdravia – 7. ZŠ Michalovce

11.10.2017 sme boli pozvaní na 7.ZŠ v Michalovciach, aby sme ich prišli oboznámiť s témou o duševnom zdraví pri príležitosti Dňa duševného zdravia. Pre žiakov sme si pripravili prednášku „Podoby duše“, kde sme im porozprávali niečo o vybraných diagnózach, premietli sme im krátke filmy a na záver sme ich informovali o tom, ako byť v 12 krokoch duševne zdraví. Projekt bol financovaný MKSR.


Deň duševného zdravia – Gymnázium Ľ. Štúra

Pri príležitosti Dňa duševného zdravia sme 10.10.2017 v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom pripravili pre študentov Gymnázia Ľ. Štúra prednášku s názvom „Podoby duše“, kde sme im porozprávali niečo o duševnom zdraví, o vybraných psychiatrických diagnózach, ktoré sa im snažili priblížiť aj naše klientky Danka a Martina. Porozprávali im niečo zo svojho života s chorobou. Premietli sme im krátke videá s touto tematikou a poskytli sme im informáciu o tom, ako byť duševne zdraví v 12 krokoch. Na záver dostali od nás malú pozornosť, nakoľko je tento projekt financovaný z MKSR.


Školský projekt – MOST, n. o. Bratislava

V dňoch 01.10. – 03.10. 2017 sme navštívili v Bratislave organizáciu MOST, n. o., s ktorou spolupracujeme na projekte „Šialený? No a!“.
Počas týchto dní sme im opätovne v zrýchlenej verzii predviedli šk. projekt, do ktorého sa zapojili aj noví budúci experti, ktorí mali možnosť pýtať sa na rôzne otázky ohľadom projektu, vysvetlili sme im princíp šk. projektu a porozprávali sme im naše skúsenosti so študentmi na školách, čo ich zaujíma a na čo sa najčastejšie pýtajú.
Na druhý deň sme mali pre nich pripravenú prednášku „Podoby duše“ s krátkymi videami o duševnom zdraví, kde aj oni sami mohli rozprávať svoje vlastné zážitky s ochorením a v závere sme si ešte vymieňali skúsenosti, ktoré by im mohli pomôcť lepšie rozbehnúť projekt v Bratislave. Stretnutie bolo veľmi milé a sme radi, že sme sa mohli opäť stretnúť aj vďaka finančnej podpore MKSR.


Sninské rybníky

V dňoch 20.09. – 22.09.2017 sme zorganizovali rekondično – rehabilitačný pobyt na Sninských rybníkoch  pre 45 ľudí  s duševným postihnutím vďaka finančnej podpore MPSVaR SR. Tento pobyt bol výnimočný tým, že na Sninské rybníky sme nevyužili služby autodopravcov.  Cestovali sme spoločne vlakom z Michaloviec do Sniny a pešo došli až  ku Detskému rekreačnému zariadeniu VIHORLAT na Sninských rybníkoch.
Po príchode a ubytovaní sa účastníci oboznámili s programom pobytu a potom išli objavovať okolitú prírodu a zbierať huby, ktorých bolo neúrekom i v areáli zariadenia. Po návrate z vychádzky sa všetci rozdelili do skupín a pri netradičných súťažných disciplínach (napr. štafeta s čínskymi paličkami, hod na cieľ loptičkami boccia) predviedli svoje schopnosti. Prvý večer sme zavŕšili posedením pri ohni a opekaním slaniny a klobások.
Vo štvrtok sme plánovali ísť pešo do Zemplínskych Hámrov, pozrieť si tam múzeum baníctva, ale pretože výdatne pršalo, tento výlet sme odložili na popoludnie. Nasledovali prednášky o verbálnej a neverbálnej komunikácii, ku ktorým nám pripravila teoretické podklady pani psychologička Mgr. Mária Marcinová – Vanátová. A aby neostalo len pri teórii, všetci účastníci rozdelení do skupín si vyskúšali modelové situácie, ako hovoriť medzi sebou bez slov pri praktických cvičeniach. Poobede sa počasie trochu umúdrilo, preto sme sa vybrali po Hámorskom náučnom chodníku. Tí najzdatnejší došli až ku rázcestiu ,,Pri Umartom“ k vojnovému hrobu neznámeho vojaka, kde sa končila asfaltová cesta. Ďalej už len viedol lesný chodník, ktorý bol vďaka výdatných dažďom blatistý a neschodný. Na spiatočnej ceste do DRZ VIHORLAT  nadšení hubári vchádzali do lesa popri ceste a prinášali krásne dubáky, bedle a hlivy. Večer sme sa zabavili pri hudbe a tanci.
V piatok ráno sme pokračovali praktickými cvičeniami verbálnej komunikácie, nielen ako hovoriť s druhými, ale aj vedieť počúvať. Počasie nám aj v tento deň neprialo, ale jednotlivé aktivity, ktoré sme si naplánovali, sme zvládli uskutočniť. Program, ktorý sme realizovali v rámci rekondično – rehabilitačného pobytu, bol veľmi potrebný a užitočný pre ľudí s duševným ochorením a priniesol očakávaný efekt, ktorý bol zrejmý z vyjadrení účastníkov.


Deň otvorených dverí v Integre, o. z. 2017

V rámci Dňa otvorených dverí, organizovaného počas Týždňa dobrovoľníctva, navštívili študentky III. ročníka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach spolu so školskou psychologičkou PhDr. Matovičovou Zariadenie podporovaného bývania INTEGRY, o. z. – Združenia pre duševné zdravie v Michalovciach, ktoré prevádzkuje na Ulici p ri mlyne 1430/1A v Michalovciach.
Návštevníci si mali možnosť pozrieť vnútorné i vonkajšie priestory zariadenia poskytujúceho sociálne služby osobám s duševným postihnutím, osobne sa stretli s jeho klientmi, oboznámili sa s činnosťou organizácie. Po prehliadke si študentky vyskúšali maľbu na textil, ktorá je v zariadení súčasťou rozvoja pracovných zručností a rozprávali sa s klientmi zariadenia. Osobný kontakt s ľuďmi, ktorí zažili duševnú chorobu, v prítomných zanechal silný pozitívny zážitok.
V Rehabilitačnom stredisku INTEGRY, o. z. sa do Týždňa dobrovoľníctva aktívne zapojilo 15 dobrovoľníkov z toho 10 študentov zo Strednej odbornej školy sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach s pedagogickou pracovníčkou a 3 dôchodcovia z Domova dôchodcov na Ul. J. Hollého v Michalovciach s doprovodom. Spolu u nás odpracovali 39 hodín.
Ich činnosť pozostávala najmä zo skrášlenia časti fasády rehabilitačého strediska maľbou. Zapojili sa do tvorivých činností spolu s klientmi zariadenia, pomohli s jesennou výzdobou a vyskúšali si ergoterapeutické činnosti. Všetci dobrovoľníci sa oboznámili s našou organizáciou, niektorí sa osobne zoznámili s osobami s duševným postihnutím, zúčastnili sa krátkeho vzdelávacieho programu o duševnom zdraví.
Veríme, že i touto aktivitou sa nám podarilo zlepšiť postoj verejnosti k ľuďom, ktorí majú problémy s duševným zdravím.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za záujem o oblasť duševného zdravia a za ich ochotu pomôcť druhým.


Putovná výstava Legiovlaku v Košiciach

31.08.2017 sme navštívili Košice, aby sme si pozreli putovnú výstavu Legiovlaku. Bol to vlak, ktorý reálne s malými úpravami prenášal legionárov, ktorý sa presúvali v rokoch 1918 – 1920 po Rusku. Vozne boli tematický rozdelené a tak sme mali možnosť vidieť spánkovú časť, zdravotnícku, dôstojnícku, poštu a pod. V prvom vagóne bol priebežne púšťaný nemý film s hudbou, kde nám bolo priblížené dané obdobie rôznymi obrazmi i obdobiami.


Športový deň v Integre, o. z.

4. augusta. 2017- sa realizoval športový deň. Na tomto športovom dni boli účastný aj hostia z KE. Združenie RADOSŤ a FACILITAS.  Pre prijímateľov boli pripravené športové disciplíny v podobe hod na kôš, triafanie šípkami do balónov, triafanie hokejkou do bránky, cyklistická súťaž- BEST RIDER o najlepšieho jazdca. No a okrem športových súťaží nesmeli chýbať ani spoločenské hry a súťaže na rozvoj pamäte. Aj napriek horúčave sme tento športový deň zvládli a zavŕšili  tancom a spoločnou fotografiou. Pri realizácii športových hier sa podieľali aj prijímatelia soc. služieb.


Návšteva termálneho kúpaliska v Sárospataku

Pro Mente, n. o. vďaka finančnej podpore Mesta Michalovce pripravila dňa 31.07.2017 „Rekondično – rehabilitačný program pre ľudí s duševným ochorením“. Program bol zameraný na odbúravanie stigmy a diskriminácie duševne chorého človeka. Návštevy termálneho kúpaliska sa zúčastnilo 35 ľudí. V príjemnom prostredí  v maďarskom meste Sárospatak  mali účastníci na výber niekoľko bazénov s teplotou vody od 30 do 38°C, odvážlivci si vyskúšali zjazd po vodnej kĺzačke a relaxovali vo vírivkách. Sme radi, že sme mohli za pomoci tohto programu v rámci vzájomnej komunikácie všetkých zložiek tetralógu (prijímateľov, ich príbuzných, profesionálov a verejnosti)  zlepšiť kvalitu života ľudí s duševnými ochoreniami a ich návrat do komunity.
Po pekne strávenom dni sme sa všetci vracali domov príjemne naladení, s dobrým pocitom a povzbudení. Pro Mente, n. o.


Školský projekt v Košiciach – Stredná zdravotnícka škola na Kukučínovej ulici

30.05 a 31.05.2017 sme sa navštívili Strednú zdravotnícku školu v Košiciach na Kukučínovej ulici. Pre študentov sme mali pripravený školský projekt „Šialený? No a!“, ktorého sa zúčastnili dve triedy v jeden deň (22 + 19) a dve v druhý deň (32 + 27). Školský projekt prebiehal podľa stanovenej štruktúry. Bol financovaný z projektu MKSR.


Školský projekt v Košiciach

Dňa 22.05.2017 sme sa zúčastnili s projektom „Šialený? No a!“ v Košiciach na Gymnáziu Park mládeže. Mali sme súbežne dve stretnutia, ktorých sa zúčastnilo 27 + 28 študentov. Projekt prebiehal v troch fázach. V prvej sme sa oboznamovali s témou a zisťovali sme, čo všetko študenti vedia ohľadom psychiatrických ochorení a podobne. V druhej fáze samostatne pracovali v skupinkách na témy, ktoré si vybrali. Následne ich po vypracovaní  odprezentovali  pred ostatnými. V poslednej fáze im experti s vlastnou skúsenosťou porozprávali svoje životné príbehy, ktoré študentov najviac zaujali.
Tento projekt bol financovaný s MKSR.
V záverečnom hodnotení študenti napísali o projekte:
„Toto stretnutie mi prinieslo mnoho. Dozvedela som sa nové zaujímavosti od ľudí, ktorí si týmto všetkým prešli a obdivujem ich, že sa dokázali postaviť a otvorene o tom rozprávať. Myslím, že by sa tento projekt mal realizovať na každej škole.“
„Poznatky. veľké množstvo informácii, ktoré neboli iba nejaké náučné frázy. Bolo to zo života ľudí, ktorí to prežili. Za to majú môj veľký obdiv.“
„ O chorých ľuďoch som si myslela  úplné niečo iné ako to vlastne je. Aj o psychiatrii som si myslela, že je to niečo oveľa horšie ako v skutočnosti som počula. Ďakujem za to stretnutie. Obohatilo ma to a odvrátilo mi môj pohľad na tieto veci v dobrom slova zmysle.“
„ Naučil som sa, že psychická choroba je rovnaká ako telesná a, že by sme mali pomáhať ľuďom, ktorí tieto choroby majú. Pomôcť začleniť sa do  spoločnosti.“


Školský projekt v Sobranciach

Dňa 18.05.2017 sme boli na Strednej škole obchodu a služieb v Sobranciach s projektom „Šialený? No a!“ kde sme ich oboznamovali s prevenciou a podporou duševného zdravia. Študenti prešli troma fázami projektu.  V prvej fáze sa zoznamovali s témou o duševnom zdraví, odpovedali na otázky, ktoré sme im dávali a snažili sme sa ich vtiahnuť do problematiky. V druhej fáze samostatne tvorivo pracovali v skupinkách na tému o duševnom zdraví a v poslednej fáze sme odpovedali s expertmi s vlastnou skúsenosťou na ich otázky, ktoré počas celej doby písali na papier. Študenti boli aktívni a tvoriví, čo dokázali najmä v spoločných skupinových prácach.
Tento projekt bol financovaný s MKSR.
V záverečnom hodnotení študenti napísali o projekte:
„Toto stretnutie mi prinieslo nové vedomosti o duševných chorobách. Sedenie sa mi páčilo. Bolo to niečo nové, čo ma zaujalo.“ (Peter)
„Dozvedel som sa o rôznych chorobách a že netreba pozerať na ľudí, ktorí trpia ochoreniam, lebo za to nemôžu.“
„stretnutie mi prinieslo poučenie. Dozvedeli sme sa viac o určitých chorobách a netreba sa vysmievať z iných ľudí, keď o nich nič nevieme.“


Východoslovenské múzeum v Košiciach

Dňa 21.04.2017 sme boli v Košiciach. Navštívili sme Východoslovenské múzeum a v ňom dve zaujímavé expozície. Jedna bola „Storočia v umení“, kde sme si prešli rôznymi umeleckými remeslami, gotických aj barokových plastík a malieb odhaľujúcich mystiku viery a vnímania sveta človeka z minulosti. Druhá výstava bola pod názvom „Až na kov“, kde bola expozícia vyhorených a nanovo zrekonštruovaných exponátov z Krásnej Hôrky.


O hline a z hliny – ZOS Michalovce

05.01.2017 sme sa boli pozrieť na výstavu do ZOS v Michalovciach pod názvom O hline a z hliny. Mali sme možnosť vidieť nielen obrazy s touto tematikou, ale aj staré hlinené a vypaľované veci, glazúrované, maľované džbány, alebo aj obraz, ktorý bol namaľovaný s hlinou, či ukázané na obrázku, ako sa chystali a vyrábali peci, kde sa vypaľovali hlinené nádoby. Výstava bola veľmi zaujímavo zachytená a prezentovaná.