rok 2018


Maškarný ples v Michalovciach (J. Hurová)

Dňa 26. januára 2018 sa v Michalovciach uskutočnil Tetralógový maškarný ples. Ten už má v Michalovciach poriadnu históriu. Stretli sme sa na ňom už po 20-ty krát a to už je čo povedať. Slávnostným prípitkom privítala prítomných účastníkov riaditeľka občianskeho združenia Integra J. Hurová.
Pred pár rokmi Integra oslávila svoje 20. výročie. Áno, je to už 24 rokov, keď sa v Michalovciach začalo o duševnom zdraví nahlas hovoriť. A nebolo to len preto, že tu vybudovali psychiatrickú nemocnicu, no najmä preto, že sa v nej našlo pár nadšencov, ktorí sa nebáli ísť za novými trendmi a hľadať možnosti ako ľudí na psychiatrii liečiť tak, aby sa mohli vrátiť do svojho riadneho života. Riešenie bolo pomerne jednoduché – nájsť správny dialóg medzi odborníkom a pacientom, pridať k nemu príbuzných a známych a úspech je zaručený.
Vy, ktorí ste sa s problémami duševného zdravia stretli osobne, iste najlepšie viete, že samotná choroba nie je tak ťažká a náročná, ako je ťažké a náročné žiť s predsudkami okolia a nepochopením najbližších. Predsudky a stigmatizácia, alebo akési označkovanie psychiatrických pacientov i celej psychiatrie, je u nás zakorenené veľmi silne a zmeniť to, vôbec nie je jednoduché.
A práve stigma, alebo skôr jej znižovanie, bola prvotným impulzom vzniku maškarných plesov v Michalovciach. Veď pod maskou sme si všetci rovní, môžeme predstavovať kohokoľvek – nie seba. Nemusíme zháňať drahé večerné róby a môžeme sa počas fašiangov voľne zabávať. Aspoň na chvíľu môžeme byť niekým iným.
Prvý maškarný ples pripravili pacienti za pomoci zdravotníckeho personálu v kaplnke Psychiatrickej nemocnice už v roku 1995. Postupne rástol záujem i nároky, a tak sme ich presunuli z okraja mesta do jeho centra, viac k verejnosti. Michalovské maškarné plesy sa rýchlo stali známymi po celom Slovensku, ale i za hranicami. Navštívili ich hostia z Nemecka, Rakúska, Holandska, Českej republiky, Belgicka i USA.
Aj v tomto roku sme mohli v Michalovciach privítať hostí z dvoch partnerských organizácií zo Slovenska, a to zástupcov občianskeho združenia Radosť z Košíc a občianskeho združenia Delfín zo Zvolena. Tešíme sa, že sa nájdu i takí, ktorí náš ples nikdy nevynechali.
Tohtoročný maškarný ples bol pre nás výnimočný nielen v tom, že bol jubilejný, ale ja preto, že ho finančne podporilo Mesto Michalovce, ktorému za to ďakujeme.