Spolupracujeme

Školy

Stredná zdravotnícka škola Michalovce
Gymnázium Pavla Horova Michalovce
VŠZaSP sv. Alžbety Michalovce
Stredná odborná škola technická Michalovce
Súkromná Duffincova hotelová akadémia Michalovce
Spojená škola Kremnička Banská Bystrica
Stredná zdravotnícka škola Košice na Kukučinovej ulici
Hotelová akadémia Humenné
Stredná škola obchodu a služieb Sobrance

Copyright © 2020 Združenie pre duševné zdravie - Integra, o. z.. Všetky práva vyhradené.