Štvrtok 5.9.2019

Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.

sála A

8:00 – 11:00
Registrácia účastníkov

9:00 – 10:00

Otvorenie konferencie – DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT, príhovory hostí
Predsedníctvo: Pětr Nawka, Darina Sedláková pozrieť prezentáciu | pozrieť príhovor
 

Integrácia duševného zdravia do primárnej starostlivosti a iné platformy zabezpečenia služieb
Dan Chisholm pozrieť prezentáciu

Môj život sa stáva zase mojím životom
Martina Džarová a kol. (Klub priateľov duševného zdravia Integra)


10:00 – 11:00

I. BLOK:
Sekundárna a terciárna prevencia – Reforma psychiatrickej starostlivosti na
Slovensku a v Čechách (zotavenie a právo osôb so zdravotným postihnutím)
Predsedníctvo: Ľubomíra Izáková, Martin Hollý

Sme na Slovensku pripravení na reformu psychiatrickej starostlivosti?
Ľubomíra Izáková pozrieť prezentáciu

Duševné zdravie v kontexte meniacich sa sociálnych služieb a Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len CRPD)

Miroslav Cangár

Reforma psychiatrickej starostlivosti v Českej republike
Ján Pfeiffer pozrieť prezentáciu

Implementácia Centra duševného zdravia ako kľúčového prvku komunitnej starostlivosti do Psychiatrickej nemocnice Bohnice – prípadová štúdia
Martin Hollý, Miroslav Pastucha pozrieť prezentáciu


11:00 – 11:30
Prestávka


11:30 – 13:00

II. BLOK:

pokračovanie I. bloku a:

Podpora a primárna prevencia (spokojnosť a zdravie)
Predsedníctvo: Jana Hurová, Martin Knut

Možnosti psychosociálnych aktivít v rámci ústavného psychiatrického zariadenia
Marek Zelman pozrieť prezentáciu

Reforma psychiatrickej starostlivosti z pohľadu ľudských práv
Maroš Matiaško, Zuzana Durajová pozrieť prezentáciu

Druhý stupeň psychologickej liečby (psychologická liečba s nižším stupňom intenzity)
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, Ján Praško pozrieť prezentáciu

Stigma psychických porúch na Slovensku
Miroslava Palušná pozrieť prezentáciu

Preventívny program o duševnom zdraví pre mládež s názvom „Šialený? No a!“ na Slovensku
Jana Hurová pozrieť prezentáciu

Ako sa lieči nezáujem o duševné zdravie? Prípadová štúdia kampane Ligy za duševné zdravie
Martin Knut, Vladimír Slivka


13:00 – 14:00
Obed


sála B

14:00 – 15:30
WORKSHOPY

Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Alexandra Bražinová, Zuzana Katreniaková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Ján Pfeiffer, Miroslav Cangár

15:30 – 15:45
Prestávka


15:45 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov – Sála A


19:30
Galavečer

Piatok 6.9.2019

sála A

8:30 – 11:00
Registrácia účastníkov
Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.


9:00 – 10:30

III. BLOK
Medzinárodná spolupráca v globalizujúcom sa svete
Predsedníctvo: Michaela Amering, Nikoleta Bitterová

Zotavenie v duševnom zdraví: preformovanie zodpovednosti
Michaela Amering pozrieť prezentáciu

Zapojenie rovesníkov/spoločníkov a reforma duševného zdravia – reflexia
Thomas Becker pozrieť prezentáciu

Odolnosť v regióne Pfalzko – duševné zdravie ako sociálna úloha
Paul Bomke pozrieť prezentáciu

Univerzálna prevencia na školách – najlepšia prax „Šialený? No a!“
Manuela Richter, Norbert Göller pozrieť prezentáciu

Včasná prevencia v oblasti duševného zdravia – Kde je jej miesto?
Alena Vrbová pozrieť prezentáciu

Európsky komparatívny pohľad na duševné zdravie a ľudské práva: Kroky k integrovaným a zmysluplným životom
Nikoleta Bitterová pozrieť prezentáciu


10:30 – 11:00
Prestávka


11:00 – 12:30

IV. BLOK
Národný program duševného zdravia Slovenskej republiky a jeho ďalší prínos (uskutočnenie dohodnutého)
Predsedníctvo: Iveta Nagyová, Zuzana Stavrovská

Výskyt duševných porúch na Slovensku – medzera v liečbe
Alexandra Bražinová pozrieť prezentáciu

Perspektívy integrovanej starostlivosti pre ľudí s chronickými duševnými poruchami a poruchami správania v podmienkach Slovenskej republiky
Iveta Nagyová, Vladimíra Timková, Zuzana Katreniaková, Andrea Pavličková, Donna Henderson pozrieť prezentáciu

Potreba systémového riešenia dlhodobej starostlivosti pre občanov s duševnými poruchami a poruchami správania umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb
Denisa Nincová pozrieť prezentáciu

Demencia ako priorita verejného zdravotníctva
Zuzana Katreniaková, Marta Nemčíková, Iveta Nagyová pozrieť prezentáciu

Príprava na prácu a zamestnávanie osôb s duševnými ochoreniami ako súčasť začlenenia do komunitného života
Viera Záhorcová, Eva Michalcová

Otvorenosť a udržateľnosť: ďalších 25 rokov Integry
Pětr Nawka pozrieť prezentáciu


12:30 – 13:30
Obed


sála B

13:30 – 15:00

WORKSHOPY
 
Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Norbert Goeller, Barbora Hrdličková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Paul Bomke, Marek Zelman

15:00 – 15:30
Prestávka


15:30 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov – sála A


19:00
Večera


POSTERY:

Osamelosť sociálnej izolácie a sociálne začlenenie závislých ľudí v perspektíve abstinencie | pozrieť e-poster
Ján Kahan

Komunitná starostlivosť o duševné zdravie
Drahoslava Kleinová, Laura Kundrátová, Silvia Balúchová

Odľahčovacia služba a dôležitosť jej využívania príbuznými osôb s duševnou poruchou | pozrieť e-poster
Žaneta Kováčiková

No more Stigma n.o. | pozrieť e-poster
Ľudovít Novota

Workshop: Ako získať spokojnosť a udržať si ju | pozrieť e-poster
Monika Piliarová, Erika Rosiarová

Komunitná sociálna práca a duševné zdravie | pozrieť e-poster
Erika Rosiarová, Monika Piliarová, Timea Filip

Poznatky z monitorovacích činností komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Zuzana Stavrovská

Štandardné diagnostické a terapeutické postupy a ich zavádzanie do praxe v liečbe duševných ochorení | pozrieť e-poster
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, Ján Praško

Knižnica – partner a navigátor na ceste k zdravému ja | pozrieť e-poster
Soňa Šóky

Príprava študentov sociálnej práce na prácu s ľuďmi s duševnými poruchami | pozrieť e-poster
Michaela Šuľová

Komunitná starostlivosť o ľudí s obsedantno-kompulzívnou poruchou | pozrieť e-poster
Simona Vasiľková, Milana Kovaničová, Eva Pálová

Český příběh rozvoje programu BNA v ČR
Radka Votavová

Sobota 7. september 2019

sála B

9:00 – 10:30

Workshop
Rozvoj siete spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj na individuálnej a spoločenskej úrovni

10:30 – 11:00
Prestávka


11:00 – 12:30
Panelová diskusia s prezentáciou výstupu z konferencie


Program

Štvrtok 5.9.2019

Celý program konferencie bude simultánne tlmočený slovenčina – angličtina.

sála A

8:00 – 11:00
Registrácia účastníkov

9:00 – 10:00

Otvorenie konferencie – DUŠEVNÉ ZDRAVIE A ZMYSLUPLNÝ ŽIVOT, príhovory hostí
Predsedníctvo: Pětr Nawka, Darina Sedláková

Integrácia duševného zdravia do primárnej starostlivosti a iné platformy zabezpečenia služieb
Dan Chisholm

Môj život sa stáva zase mojím životom
Martina Džarová a kol. (Klub priateľov duševného zdravia Integra)


10:00 – 11:00

I. BLOK:
Sekundárna a terciárna prevencia – Reforma psychiatrickej starostlivosti na
Slovensku a v Čechách (zotavenie a právo osôb so zdravotným postihnutím)
Predsedníctvo: Ľubomíra Izáková, Martin Hollý

Sme na Slovensku pripravení na reformu psychiatrickej starostlivosti?
Ľubomíra Izáková

Duševné zdravie v kontexte meniacich sa sociálnych služieb a Dohovoru o právach
osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len CRPD)

Miroslav Cangár

Reforma psychiatrickej starostlivosti v Českej republike
Ján Pfeiffer

Implementácia Centra duševného zdravia ako kľúčového prvku komunitnej starostlivosti do Psychiatrickej nemocnice Bohnice – prípadová štúdia
Martin Hollý, Miroslav Pastucha


 

11:00 – 11:30
Prestávka


11:30 – 13:00

II. BLOK:

pokračovanie I. bloku a:

Podpora a primárna prevencia (spokojnosť a zdravie)
Predsedníctvo: Jana Hurová, Martin Knut

Možnosti psychosociálnych aktivít v rámci ústavného psychiatrického zariadenia
Marek Zelman

Reforma psychiatrickej starostlivosti z pohľadu ľudských práv
Maroš Matiaško, Zuzana Durajová

Druhý stupeň psychologickej liečby (psychologická liečba s nižším stupňom intenzity)
Miloš Šlepecký, Katarína Jandová, Ján Praško

Stigma psychických porúch na Slovensku
Miroslava Palušná

Preventívny program o duševnom zdraví pre mládež s názvom „Šialený? No a!“ na Slovensku
Jana Hurová

Ako sa lieči nezáujem o duševné zdravie? Prípadová štúdia kampane Ligy za duševné zdravie
Martin Knut, Vladimír Slivka


13:00 – 14:00
Obed


sála B

14:00 – 15:30
WORKSHOPY

Workshop A
Podpora a primárna prevencia
Moderátori: Alexandra Bražinová, Zuzana Katreniaková
Workshop B
Sekundárna a terciárna prevencia
Moderátori: Ján Pfeiffer, Miroslav Cangár

15:30 – 15:45
Prestávka


15:45 – 17:00
Panelová diskusia – zhrnutie výsledkov z workshopov – Sála A


19:30
Galavečera

“Tasty food, set inside a lovely coffee house.”

It was an real incredible experience for me. The quality of food was only matched by the quality of service I got. I wish I can keep the flavor in my mouth for ever. Thanks for making the evening an unforgettable one.
Sandra Files

Tasty Breakfast

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis pulvinar 

Birthdays & Events

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis pulvinar 

Fresh Coffee

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis pulvinar 

Prehrať video

Our Sweets Collection

The best way to experience our wide collection of sweets is to visit the store. Follow the aromas and choose the most enticing sweets to satisfy your palate.

Visit Us